Vásárlási feltételek

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

TERMÉKEINKET KIZÁRÓLAG 18 ÉVEN FELÜLIEK VÁSÁROLHATJÁK MEG! 

 
Felhívjuk figyelmét, hogy az internetes szerződések az úgynevezett távollévők között megkötött szerződések körébe tartoznak, mely szerződésből jogok és kötelezettségek is keletkezhetnek a szerződő felekre nézve, így a megkötött online szerződést annak tartalmának megfelelően a fogyasztónak és a kereskedőnek egyaránt teljesítenie kell!


Az internetes (online) vásárlás további részleteiről az NFH oldalán ITT olvashat bővebben.

Az esetleges visszaélések elkerülése miatt megrendelést csak a rendelési címmel egyező címről beérkező megrendelésekre tudunk elfogadni! A megrendelés visszaigazolásához, valamint a kiszállító cég munkatársának a megrendelővel történő zökkenőmentes kapcsolattartásához szükség van a megrendelő élő/elérhető mobiltelefonszámára is. Figyelem! A rendelések összeállítását csak a telefonon megtörtént előzetes adategyeztetés után kezdjük meg!


Tájékoztatjuk, hogy a honlap használatával az onlineközzétett üzletszabályzatot Ön által elfogadottnak tekintjük!

 

A szerződés tárgyának lényeges tulajdonságai


Az adott áru megrendelésének időpontja az az időpont, amikor megrendelését az áruházon keresztül eljuttatja a kereskedőhöz. Megrendelése általában akkor lép életbe, ha online megrendelését e-mail-ben vagy telefonon is visszaigazolják. Az áruházi rendszer által küldött automata visszaigazolás nem egyenértékű a fent említett visszaigazolással. A visszaigazolás pontos formája és határideje az adott forgalmazótól függ. Amennyiben az adott termék oldalán, vagy a honlap egyéb részében nem szerepel külön a szállítási határidő, akkor azt is a visszaigazolásban jelzi a kereskedő. Az "Információk" menüpontban megtalálja a forgalmazó elérhetőségi adatait. Ezen elérhetőségeken jelezheti szavatossági igényét, egyéb kifogását, vagy kérhet információt valamely termékről vagy megrendelésről. A kereskedő és a vásárló között létrejött elektronikus szerződés nem tekinthető írásba foglalt szerződésnek, így az nem kerül iktatásra, és későbbiekben papír alapon nem hozzáférhető. Az elektronikus szerződésben, illetve a megkötés és a későbbi kapcsolattartás során használt nyelv a magyar. Felhívjuk figyelmét, hogy az esetleges elírásokért, téves adatokért semmilyen felelősséget nem vállalunk! A termékoldalakon található termék leírások csak tájékoztató jellegűek, nem minden esetben tartalmaznak az adott termékről minden információt, a Webáruházban szereplő termékképek és készlet-információk tájékoztató jellegűek és a valóságtól eltérhetnek. A hivatalos termékleírásért kérjük látogasson el a termék gyártójának weboldalára. A webáruház fenntartja magának a jogot, hogy az egyes termékek esetében a rajta kívülálló okokból - pl. a beszállító cégek mulasztásából eredően- bizonyos termékeknél előforduló átmeneti készlethiány, illetve ideiglenes raktárkészletbeli problémák esetén a megrendelt termékhez lehetőleg minden tekintetben a leghasonlóbb, árban azzal megegyező termékkel helyettesítse a megrendelt árucikket. Ezekben az esetekben egyeztetés céljából a vásárlót telefonon, vagy email-ben előzetesen értesítjük.

 

 Az elállási jog

 

Felhívjuk kedves vásárlóink és ügyfeleink szíves figyelmét, hogy a magyar törvények szerint az internetes kereskedelem, az interneten keresztül történő rendelés Szerződés, amelynek betartásáért minkét fél jogilag felelős.

Megrendelése során Ön élhet a 213/2008. (VIII. 29.) és a 17/1999. (II. 5.) kormányrendeletben részletesen rögzített feltétel nélküli elállási jogával.

Az eladó szavatossági és jótállási felelősségére a Ptk-ban és a 117/1991.(IX. 10.) sz. Kormányrendeletben foglaltak az irányadóak.

Internetes vásárlások esetén Ön a szerződéstől az áru átvételét követő 8 (nyolc) munkanapon belül indoklás nélkül elállhat, ezt az említett határidőn belüli írásos nyilatkozatának elküldésével jelezheti. A vásárló Az átvétel dátumát bizonyítja a postai csomagjegyzék, illetve a futárszolgálat szállítójegyzéke. Elállásnál az Eladó köteles a Vevő által kifizetett teljes összeget (vételár és szállítási költség) haladéktalanul, de legkésőbb az elállást és az áru visszaszolgáltatását követő 30 (harminc) napon belül visszatéríteni. Ezúton felhívjuk szíves figyelmét, hogy a vevő viseli az elállás esetén az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült összes költséget. Az Eladó követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését. Az Internetes vásárlásoknál is érvényesek a szavatossági jogok, ha a termék gyári hibás, akkor forduljon hozzánk minőségi kifogásával.

Fogyasztóvédelemmel kapcsolatos jogszabályokat, rendeleteket IDE klikkelve tekintheti meg.


Az elállási jogról részletesebben


1. A Webáruház vásárlóit megilleti a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II.5.) Korm. rendelet szerinti elállás jog, amelyet a termék kézhezvételét követő 8 munkanapon belül lehet gyakorolni. FIGYELEM! Nem alkalmazható az elállási jog a higiéniai termékek, étrend kiegészítők, vitaminok, szexuális segédeszközök,- kellékek, kozmetikumok esetén, amennyiben már kibontásra került a termék, ezek ugyanis a 17/1999. (II.5.) Korm. rendelet 5. § c) pontja alapján a termék sajátos rendeltetéséből adódóan és higiénés okokból a „természeténél fogva nem visszaszolgáltatható” termékeknek minősülnek, és semmilyen körülmények között nem cserélhetők, kivéve a szavatossági okokból indokolt csere esetét. A szexuális eszközök használat után veszélyesterméknek tekintendők és különleges kezelési eljárást igényelnek! Az ilyen termékekre a veszélyes hulladékokra vonatkozó törvényi rendelkezések a mérvadóak. Emiatt fehérneműt, szexuális kiegészítőt kizárólag EREDETI, BONTATLAN ÉS SÉRTETLEN CSOMAGOLÁSBAN vehetünk csak vissza. A korlátozás felsőruházatra nem vonatkozik. A szerzői jogvédelem alá eső termékek (Videofilmek, DVD stb.) esetében a gyári fólia borítás eltávolítása kizárja a vásárlástól történő elállás jogát.

 

A vonatkozó jogszabályokról bővebb információ az NFH weboldalán ITT olvasható.

2.  A fenti korlátozás alá nem eső termékek esetén a vásárló a szerződéstől a termék átvételét követő nyolc (8) munkanapon belül indokolás nélkül elállhat. Írásban történő elállás esetén határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a vásárló elállási nyilatkozatát a határidő lejárta előtt elküldi. Az elállás a következő feltételekkel gyakorolható:

3. Elállás esetén a termék bontatlan, vagy bontott állapotban érkezhet vissza az Eladóhoz. FIGYELEM! Kérjük vegye figyelembe, hogy az általunk forgalmazott termékek kivétel nélkül intimhigéniai termékek, ezért már az átvételkor eltérő/fokozott odafigyelést igényelnek! A csomag kibontásakor először is vegye jól szemügyre a terméket. Amennyiben már a dobozon/csomagoláson keresztül úgy látja, hogy az nem tetszik Önnek, kérjük semmiképpen ne bontsa ki! Az intim termék zárt csomagolásának megbontása = annak használatba vétele után, a vonatkozó hatályos fogyasztóvédelmi törvények alapján az eladó nem kötelezhető a terméknek a fogyasztótól történő visszavételére, ezért intim terméket -fentiek figyelembe vételével- csak eredeti, sérülésmentes, BONTATLAN gyári csomagolásban, annak minden gyári tartozékával együtt tudunk visszavenni!

 

4. A Webáruház kizárólag sérülésmentes, vagy a rendeltetésszerű használatot meg nem haladóan használt termék visszaszolgáltatása esetén köteles a teljes vételárat a vásárló részére megtéríteni. Az Eladó követelheti a fogyasztótól a termékek nem rendeltetésszerű használatából eredő kárai megtérítését.

5. Elállásra vonatkozó igényt a vásárló e-mailben, postai úton írásban vagy személyesen jelentheti be. Az Eladó a kiszállított termékhez a szerződés írásbeli megerősítésének hátoldalán, vagy külön íven általában visszaküldési lapot mellékel, amely tájékoztató jellegű, használata nem kötelező.

6.  Az e jogszabályon alapuló elállást nem kell megindokolni.

7.  Elállás esetén a termék visszajuttatásának költségei a vásárlót terhelik. A vásárlót ezen felül egyéb költség nem terheli.

8. A termék ellenértékét a termék személyes visszajuttatásakor az Eladó azonnal készpénzben visszafizeti. A postán vagy futárszolgálattal visszaküldött termékek vételárát valamint a szállítási költséget (ha volt) legkésőbb az Eladóhoz való megérkezést követő 30 napon belül utalja vissza a vásárló által megadott bankszámlaszámra, illetve egyeztetett időpontban az készpénzben is átvehető. Utánvéttel visszaküldött terméket az Eladó nem vesz át.

9.   A visszaküldött termék Eladó részére történő visszajuttatásának költségei a vásárlót terhelik. Amennyiben a vásárló nem a jelen ÁSZF és a jogszabályok szerint közli és gyakorolja elállási jogát úgy az Eladó a vételárat nem téríti vissza, azonban – előzetes egyeztetést követően - mód van a termék visszaküldésére a vásárló részére. Ennek az újbóli kiszállításnak a költségei a vásárlót terhelik.

10.   Amennyiben kérdése merült fel az elállási jog gyakorlásával kapcsolatban, úgy további tájékoztatásért keresse az Eladó ügyfélszolgálatát az "Információk"-menüpontban megtalálható elérhetőségeken. Az elállási jog gyakorlására vonatkozó 17/1999. (II.5.) Korm. rendelet szövegét a következő oldalon olvashatja. A részletekért kérjük, kattintson IDE.

A felelősség korlátozása

 

1.   A Webáruházban való vásárlás feltételezi a vásárló részéről az internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a lehetséges hibákra.

2.   A Webáruház Üzemeltetője nem felel a Webáruház használatával kapcsolatban felmerült hibákért.

3.   Felhasználó teljes körű és korlátlan felelősséggel tartozik a más személy személyes adatainak megadásából, illetve azoknak a Webáruházban történő közzétételéből eredő károkért. Az üzemeltető ilyen esetben minden segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

4.  A Webáruház részét képező nyilvános kommunikációs csatornákat (termékértékelések leírása) minden felhasználó saját felelősségére veheti igénybe. A Webáruház automatikusan nem moderált, ugyanakkor, amennyiben jogsértő vagy érdeksértő tartalomra vonatkozó értesítés, bejelentés érkezik, ill. az bármely más módon az üzemeltető tudomására jut, úgy az üzemeltető jogosult bármely tartalom, illetve azok részének ideiglenes, vagy végleges, indoklás nélküli eltávolítására. Ismétlődő, vagy súlyos jogsértést megvalósító magatartás esetén az üzemeltető jogosult az adott felhasználót véglegesen kizárni az oldal használatából, ideértve a felhasználó regisztrációjának törlését is.


Szerzői jog

1.   A Webáruházban található valamennyi tartalom, szöveg (cikk, termékismertető, tájékoztató, jelen ÁSZF, stb.) ábra, kép, más információ illetve adat szerzői jogai térbeli és időbeli korlátozás nélkül az üzemeltetőt illetik meg. Különösen tilos a Webáruházból letöltött tartalmat a Webáruházban történő vásárlástól eltérő célra felhasználni, ezeket átdolgozni, másolni, stb. Az Eladó vagy az üzemeltető szerzői és egyéb jogainak megsértése vagy e szerződés megszegése esetén azonnal jogi eljárást kezdeményez a jogsértővel szemben. A Webáruház használatával a felhasználó elfogadja, hogy az oldal tartalmának másolása vagy az itt meghatározott céltól eltérő felhasználása akkor is jogsértésnek minősül, ha az esetleg nem állna szerzői jogi oltalom alatt. Minden ilyen jogsértés esetén a felhasználó elfogadja, hogy a jogosult a kárának külön bizonyítása nélkül is legalább 50.000 forint kötbért köteles fizetni a jogosultnak.

2.   Az Üzemeltető és az Eladó fenntartja a jogot, hogy bíróságok vagy hatóságok előtt eljárást kezdeményezzen minden olyan személy ellen, aki a Webáruház használatával (ideértve a vásárlást is) jogsértést követ el, illetve arra kísérletet tesz. A Webáruház üzemeltetője nem vonható felelősségre semmilyen, harmadik személy által valamely felhasználó, vagy vásárló rovására elkövetett jogsértés miatt.

3.   Bármilyen, az oldal használatával vagy az oldallal kapcsolatos jogsértés, vagy az Eladót ért érdeksérelem esetén a Webáruház üzemeltetője jogosult a felhasználó regisztrációját azonnali hatállyal felfüggeszteni, személyes és egyéb adatait valamint regisztrációját törölni. Az adatok a jogsértéssel vagy érdeksérelemmel kapcsolatos eljárások céljából továbbra is kezelhetők. A fenti lépésekről a Webáruház nem köteles értesíteni a felhasználót.

4.   Az a weboldal, amelyen a Webáruházra mutató link elhelyezésre kerül, nem keltheti azt a benyomást, hogy a Webáruház üzemeltetője javasolja, támogatja az adott oldalon forgalmazott, vagy kínált szolgáltatás, vagy termék igénybe vételét, vagy megvásárlását.

5.   A linkelő weboldal nem tartalmazhat valótlan információt a Webáruház, valamint a linkelő weboldal között fennálló jogviszonyról és a Webáruházról. A Webáruház minden rá mutató hivatkozás alkalmazása ellen fellép, amely árt a Webáruház hírnevének és érdekeinek.

 

Szavatosság

Az eladó szavatossági és jótállási felelősségére a Ptk-ban, a 151/2003. (IX. 22.) korm. rendeletben, a 49/2003. (VII.30.) GKM rendeletben és a 72/2005. (IV. 21.) korm. rendeletben foglaltak az irányadók.

Jótállás csak tartós használati cikkekre, például mosógépre, számítógépre, tévére vonatkozik. A vevőnek jogában áll reklamálni, ha hibás a termék. Ilyen esetben haladéktalanul jelezze kifogását webshopunk felé. Szavatosság időtartama 6 (hat) hónap. Szavatossági igény érvényesítésére 2 (két) év áll a vevő rendelkezésére. Szavatossági igény estén a vevő kérheti a termék javítását, cseréjét, vagy a vételár csökkentését. A nem rendeltetésszerű használatból eredő hibák esetén a szavatossági igény nem érvényesíthető. A szavatossági igény leértékelt áru esetén is érvényesíthető, ilyenkor is lehet minőségi kifogással élni, amennyiben a kereskedő nem jelölte meg a leértékelés okát.

 

Jótállás, szavatosság

1.   Az Eladó az általa eladott árukra terméktípusoktól függően eltérő, a hatályos jogszabályoknak megfelelő szavatossági időt vállal.

2.   Az Eladó szavatossági és jótállási felelősségére a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvényben (a továbbiakban: Ptk.) és – a kötelező jótállással érintett termékek esetén - az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendeletben foglaltak az irányadóak.

3.   A Webáruházban vásárolt termékekre az Eladó 60 nap jótállást -garanciát- vállal. Amennyiben az adott termékre esetleg ettől eltérő jótállási időtartam vonatkozik, úgy ezt a termék leírása tartalmazza.

4.   A Webáruházban vásárolt ruhák és eszközök használatba vétele előtt javasolt ellenőrizni a termék kifogásolhatatlan állapotát és működőképességét. A Webáruházban kizárólag új termékek kerülnek értékesítésre.

5.  A rendeltetésszerű használatot akadályozó hiba vagy sérülés miatt visszaküldött termék esetén, amennyiben kiderül, hogy a termék valóban hibás volt, és a hibát nem a termék nem rendeltetésszerű használata okozta, úgy az Eladó a terméket azonos vagy - amennyiben az adott termék már nem forgalmazott – azonos tulajdonságokkal bíró termékre cseréli a vásárlóval történt egyeztetést követően, és visszajuttatja a vásárló részére. Ha a termék sérülten vagy nyilvánvalóan nem rendeltetésszerű használatból származó nyomokkal kerül visszaküldésre, úgy az Eladót nem terheli szavatossági kötelezettség.

6.  Amennyiben a hibásként megjelölt termék nem rendelkezik a hibával, és a bevizsgálás alatt más hiba sem válik felismerhetővé, úgy az Eladót szavatossági kötelezettség nem terheli, a terméket nem cseréli, és vételárát nem térít vissza. A vásárló jogosult ugyanakkor ilyen esetben is a terméket személyesen átvenni, vagy kérni annak saját költségén történő újbóli kiszállítását.

A fogyasztóvédelemmel kapcsolatos jogszabályokat, rendeleteket, IDE klikkelve tekintheti meg.

 

Adatvédelemi nyilatkozat (Általános jogi közlemény)

 
A jelen adatvédelmi nyilatkozat (továbbiakban: nyilatkozat) tartalmazza a webáruházban megvásárolható termékekkel összefüggő megrendelések teljesítése, szolgáltatások nyújtása és a hírlevelek kiküldése keretében végzett, személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályokat, valamint az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást. A szolgáltatás használatának megkezdésével a felhasználók elfogadják a jelen Nyilatkozat feltételeit, amely folyamatosan elérhető a webárház oldalán. A webáruház üzemeltetője fenntartja magának a jogot jelen közlemény megváltoztatására. Az üzemeltető magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Amennyiben látogatónknak olyan kérdése lenne, mely jelen közleményünk alapján nem egyértelmű, kérjük írja meg nekünk és kollégánk megválaszolja kérdését. Az üzemeletető elkötelezett a webáruház szolgáltatás minőségének a legmagasabb szinten tartása irányában, a szolgáltatás használatából eredő esetleges károkért azonban semmilyen felelősséget nem vállal.

Adatkezelési alapelvek


Az üzemeltető számára alapvető cél a látogatók személyes adatainak védelme, kiemelten fontosnak tartja a felhasználók információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az üzemeltető látogatók személyes adatait bizalmasan kezeli és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. Az alábbiakban ismertetjük adatkezelési alapelveinket, bemutatjuk azokat az elvárásokat, melyeket az üzemeltető saját magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmazott és betart. Az üzemeltető adatvédelmi koncepciója a tájékoztatáson alapuló önkéntes beleegyezésen nyugszik, melynek megvalósítására a szolgáltatás használatának minden fázisában törekszik. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 

  • A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény;
  • A személyes adatok kezelése vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsa 1995. október 24-i 95/46/EK irányelve;
  • A Strasbourgban, 1981. január 28-án kelt, az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló, az 1998. évi VI. törvénnyel kihirdetett Egyezmény;
  • Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény;
  • A kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény.


A webáruházban adatkezelést az üzemeltető végez, harmadik fél részére személyes adatokat nem ad ki, csak az érintett előzetes és kifejezett hozzájárulása alapján. A megrendelés elküldésével a személyes adatok kiszállító cég irányéba történő továbbításához a vásárló kifejezetten hozzájárul. A felhasználókról gyűjtött személyes adatokból készült statisztikákat harmadik fél részére kizárólag az adatközlő személyére vonatkozó információtól megfosztva továbbít. Az így továbbított adatból semmilyen eljárással nem reprodukálható az adatközlő valamely személyes adata. A webáruházban gyűjtött személyes adatokat más forrásból származó adatokkal az adatkezelő nem kapcsolja össze. Harmadik országba (külföldre) az üzemeltető felhasználói adatokat nem továbbít. A felhasználók adataiból az általános statisztikai módszerekkel készített kimutatásokat, elemzéseket az üzemeltető korlátlan ideig megőriz. Ezen adatokból nem lehet az érintettre vonatkozó következtetést levonni. A webáruház oldalán az üzemeltető különleges adatot (a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adat, valamint a bűnügyi személyes adat) nem gyűjt felhasználóiról. A webáruház látogatói a szolgáltatást önkéntesen használják. Tudomásul veszik, hogy a webáruházban a rendelés csak regisztráció után adható le. Amennyiben törvényi felhatalmazás alapján az üzemeltető köteles a megkereső hatóság részére személyes adatot kiadni, és annak minden feltétele adott, úgy a kérésnek eleget tesz. Ezt a szolgáltatás látogatója és igénybevevője (felhasználó) tudomásul veszi, ezzel kapcsolatban kifogást nem fog emelni. Az üzemeltető az egyes felhasználók adatmódosítási, adatkérési, adattörlési, adatkezelési tájékoztatási kérdéseit fogadja, és a lehető leghamarabb, de legkésőbb 30 napon belül válaszol. A webáruházban előfordulhatnak linkek más, külső oldalakra. Az üzemeltető nem felelős más weboldalak adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban. Jelen nyilatkozat csak az üzemeltető által működtetett webáruházra vonatkozik.

A honlap látogatók technikai jellegű adatainak rögzítése


A honlap látogatása során az áruházi rendszer rögzíti a felhasználók IP címét, melyből bizonyos esetekben következtetni lehet az érintett személyre, ezen felül rögzíti az operációs rendszer, a böngésző típusát és a látogatott oldal címét. Az adatmentésnek elsősorban technikai jellegű célja van, a rendszer folyamatos működéséhez elengedhetetlen. Az adatrögzítés további célja a felhasználói szokások elemzése, látogatottsági statisztikák készítése, mely a még magasabb színvonalú kiszolgáláshoz nyújt segítséget. A naplóállományok elemzése során felmerült adatokat más információval az üzemeltető nem kapcsolja össze, a felhasználó személyének azonosítására nem törekszik.

Vásárló regisztráció


Amennyiben a felhasználó vásárolni szeretne a webáruházban, úgy az első vásárlás alkalmával meg kell adni a vásárláshoz szükséges adatokat is, így a vásárló számlázási és szállítási adatait, telefonszámát, e-mail címét, a kapcsolattartó nevét, valamint a későbbi belépéshez szükséges jelszavát. A regisztráció során a vásárló jelezheti hírlevél igényét is. A hírlevél igénylés a vásárló által bármikor törölhető. A regisztrációt e-mailben visszaigazolja a rendszer. A vásárló köteles az általa megadott jelszót bizalmasan kezelni. Amennyiben az azonosítás során a vásárló egyedi azonosítója és jelszava helyes megadását követően a vásárló adatai arra jogosulatlan harmadik személy birtokába kerültek, az ebből eredő károkért, illetve hátrányokért az Adatkezelő felelősséget nem vállal. A felhasználók e-mail címük megadásával hozzájárulnak ahhoz, hogy a szolgáltató technikai jellegű üzenetet küldjön számukra. A regisztrált adatokat az üzemeletető kérelemre törli a rendszerből. A törlési kérelem biztonsági okokból csak akkor lesz érvényes, ha a törlési kérelmet a felhasználó e-mailben megerősíti, így elkerülhető, hogy valaki más szándékosan vagy tévedésből mást töröljön a regisztrációs adatbázisból.

Vélemény írása


Az egyes termékekkel kapcsolatos vélemények írásához, illetve egyéb fórumbejegyzés elküldéséhez nem mindig szükséges a regisztráció, ez esetben a vásárlónak csak a nevét és az e-mail címét kell megadnia. A név, az e-mail cím és a termékkel kapcsolatos vélemény nyilvánosságra kerül, így csak abban az esetben írjon véleményt, amennyiben ezt elfogadja.

Kapcsolat, jogorvoslat


Az üzemeltető adatait teljes körűen megtalálja az "Információk" oldalon. Ha a vásárló úgy érzi, hogy az adatkezelő megsértette személyes adatai védelméhez való jogát, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény szerint járhat el.

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT


1. Az adatkezelés célja


Az adatokat vevőink kiszolgálása, rendeléseik teljesítése, megrendelt csomagjaik kiszállítása érdekében kérjük meg, és használjuk fel. A weboldalunkon (www.meretnoveles.hu) történt vásárlást követően az adatkezelő informatikai rendszeréből a rendelés teljesítéséhez elengedhetetlenül szükséges adatokat adja meg, úgymint: név, számlázási és szállítási cím, e-mail cím, cím, telefonszám.


Vevőink elektronikus úton megadott adatainak kezelője az:
UNAS Online Kft.
Székhely: 9400 Sopron, Major köz 2. I/15.
E-mail: unas@unas.hu


2. Nyilvántartott adatok köre


- Név
- Cím
- Telefonszám
- Mobilszám
- Születés idő
- Nem
- Számlázási név
- Számlázási cím
- Szállítási név
- Szállítási cím


3. Az In-team szféra shop-on belüli adattovábbítás, adatkezelések összekapcsolása, adatkezelők köre


Az In-team szféra shop szervezeti rendszerén belül, vevőink, személyes adatait – a feladat elvégzéséhez szükséges mértékben és ideig – csak olyan szervezeti egységhez továbbíthatók, amely a vevői jogviszonnyal kapcsolatos adminisztratív és szervezési feladatokat lát el.


A megrendelések teljesítése céljából vevőink adatait kizárólag a kiszállításban disztribúciós tevékenységet végző partnereinknek adjuk át. Az adatok csak a szükséges mértékben kerülnek átadásra, mégpedig:

 

- Szállítási név
- Szállítási cím
- Megrendelés értéke
- Mobilszám


4. Adatbiztonsági rendszabályok


Adatkezelőnk adatvédelmi szabályzata: https://unas.hu/adatvedelmi_szabalyzat


5. Az érintett jogai és érvényesítésük


Az érintett az illetékes ügykezelőtől tájékoztatást kérhet a róla szóló adatkezelésről és abba bele is tekinthet. A betekintést úgy kell biztosítani, hogy ez alatt az érintett más személy adatait ne ismerhesse meg. Az illetékes ügykezelő minden esetben az egyéni vállalkozó. Elérhetőségek: e-mail cím: vastag@meretnoveles.hu, illetve telefonszám: +36-20/4-666-999.


Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, idő tartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapták meg az adatokat. A tájékoztatás csak és kizárólag személyes megjelenés esetén, beazonosítást követően lehetséges, az igény felmerülését követő 2 munkanapon belül biztosítva azt. Tájékoztatás kérése: vastag@meretnoveles.hu, illetve +36-20/4-666-999.


Adatváltozás vagy téves adatrögzítés észlelése esetén az érintett kérheti kezelt adatainak helyesbítését illetve kijavítását. A téves adatot az adatkezelő két munkanapon belül helyesbíteni köteles.


Nem kötelező adatszolgáltatáson alapuló adatkezelés esetén az érintett indokolás nélkül kérheti kezelt adatainak törlését info@internetpatika.hu, illetve +36-20/4-666-999. A törlést két munkanapon belül el kell végezni.


Adatkezeléssel kapcsolatos jogainak megsértése esetén az érintett az illetékes szervezeti egység vezetőjéhez, ennek eredménytelensége esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, valamint bírósághoz fordulhat.


Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Postacím: 1534 Budapest, Pf.: 834.
Telefon: 06-1/391-1400
Fax.: 06-1/391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

TERMÉKEINKET KIZÁRÓLAG 18 ÉVEN FELÜLIEK VÁSÁROLHATJÁK MEG! 


A menüpontok segítségével könnyedén navigálhat az áruházban. Elkészült regisztrációja után beléphet az oldalra, ahol a kívánt terméket kosarába helyezheti. A rendelés felvételéhez kérem, minden adatot pontosan adjon meg! Webáruházunkban regisztráció nélkül is vásárolhat! Egyszerűen helyezze a terméket a kosarába és fáradjon a kasszához. Az ekkor felugró menüpontok közül válassza a "REGISZTRÁCIÓ NÉLKÜL VÁSÁROLOK" gombot és ezzel máris kész! Adja meg postázási címét, hogy eljuttathassuk Önhöz a csomagot. Címét a rendszer csak a rendelés leadásának idejéig tárolja, azt semmilyen -később elérhető/visszakereshető- formában nem őrzi meg. A csomagot minden esetben semleges feladóval és a tartalomra semmiben sem utaló normál csomagként (általában szabvány buborékos borítékban) küldjük ki a megadott címre.

 

Rendelés telefonon, regisztráció nélkül:

Megrendelését munkanapokon 9-17 óra között a +36 20 4 666 999 telefonszámon regisztráció nélkül, egyszerűen telefonon is leadhatja! A munkanapokon 15:00 óráig beérkezett hívása után megrendelése -a termék rendelkezésre állása esetén- azonnal feldolgozásra kerül. A csomagját még aznap összeállítjuk és a futárnak átadjuk, így Ön azt a rendelés leadása után 24 órával (munkanapokon!) már meg is kapja. Rendelést  a hét bármelyik  napján 0-24 óráig SMS üzenetben is küldhet.

 

Telefonos rendelés esetén kérjük, hogy a termék leírásában szereplő CIKKSZÁMOT adja meg, hívását pedig minden esetben hívószámkijelzéssel indítsa! Köszönjük.


Letiltott hívószámos hívását nem fogadjuk!

 

Figyelem!

A rendelések összeállítását csak a telefonon megtörtént
előzetes szóbeli adategyeztetés után kezdjük meg!


A honlapon feltüntetett áraink az ÁFÁ-t tartalmazó, bruttó árak, melyek -szállítással összefüggő megrendelés esetén- tartalmazzák a csomagolás díját is. A rendelt eszközök ára nem tartalmazza a szállítási költségeket. Megrendelést az üzletben katalógusainkból személyesen kiválasztott termékekre is fel tudunk venni. A személyes választás előnye, hogy az üzletben található termékkatalógusokban az érdeklődők a honlapon bemutatott lehetőségek sokszorosát találják. Ezért, ha mindent látni akar, ITT megtalál minket.

A megrendelés elküldése előtt kérjük ellenőrizze a regisztrációja során megadott adatainak helyességét. Rendelésének beérkezte után a legrövidebb időn belül telefonon felvesszük Önnel a kapcsolatot, hogy a rendelés/szállítás minden részletét pontosan egyeztessük. A leadott megrendelések feldolgozását csak a telefonon megtörtént előzetes szóbeli adategyeztetés után kezdjük meg!


Felhívjuk figyelmét, hogy az internetes szerződések az úgynevezett távollévők között megkötött szerződések körébe tartoznak, mely szerződésből jogok és kötelezettségek is keletkezhetnek a szerződő felekre nézve, így a megkötött online szerződést annak tartalmának megfelelően a fogyasztónak és a kereskedőnek egyaránt teljesítenie kell.

 

Az internetes (online) vásárlás további részleteiről az NFH oldalán ITT olvashat bővebben.

Tájékoztatjuk, hogy a honlap használatával az online
közzétett üzletszabályzatot Ön által elfogadottnak tekintjük!


Reméljük, hogy az oldalon található információk segítségére
lesznek a vásárlásban.
Köszönjük, hogy minket választott!

 

 

 

 

Vásárlási információ

Raktárkészletünk folyamatos változása miatt rendelésénél kérjük vegye figyelembe a rendelni kívánt termék honlapon feltüntetett státuszát. Bár az oldalakon leginkább az állandó készleten tartott termékeket igyekeztünk bemutatni, a "Szállítási idő több mint egy nap!" státusszal jelölt cikkeknél a beszerzés néha több napot is igénybe vehet. Amennyiben ilyen megjelölésű termékre esne a választása, -a várakozási idő lerövidítése miatt- javasoljuk, hogy próbáljon meg a termékkategórián belül az adott termékhez hasonló olyan árucikket választani, melynek státuszaként a "Raktáron" megjelölés látható. Az így megjelölt termékek üzletünk állandó kínálatában megtalálhatók, illetve szállításukat állandó raktárkészletünkből várakozási idő nélkül, azonnal biztosítani tudjuk.

 


Szállítási módok és díjak

 


Személyes átvétel az üzletben:


Az oldalakon megrendelt terméket üzletünkben Kecskeméten, a Csongrádi út 7. szám alatt H.-P.: 9-17, Szo.: 9-12 óra között Ön személyesen is átveheti. Ennek a rendelési módnak anyagi vonzata természetesen nincsen.

 

»DPD futárszolgálattal (szállítás utánvét kezeléssel)

Ha gyors ügyintézést szeretne, akkor válassza ezt a szállítási módot! A futárral rendelt termékeket a DPD futárszolgálaton keresztül, utánvéttel küldjük el Önnek, amely már másnapra megérkezik a megadott címre. A rendelés szállítási költséggel növelt összegét a csomag átvételekor a kiszállítónak kell kifizetnie. A DPD futárszolgálat kizárólag hétköznapokon szállít, minden esetben 8 és 18 óra között. A feladott csomagok minden állomáson scannelésre kerülnek, így a DPD honlapján a csomag teljes életciklusa nyomon követhető a 14 jegyű csomagszám alapján. Sikertelen kézbesítés esetén a futárcég másodszori és harmadszori kézbesítési kísérletet is tesz a csomag kiszállítására. A DPD a küldemény címzettjét SMS-ben vagy e-mail-ben értesíti a küldeménye felvételi napján, illetve a kiszállítás napján egyaránt. Az értesítő tartalmazza a küldemény csomagszámát, az átvételkor fizetendő utánvét összegét, a feladó, valamint a címzett adatait. Amennyiben a kiszállítás napja nem megfelelő a címzett részére, válasz SMS-ben vagy az e-mail-ben szereplő link segítségével a kézbesítés napját át tudja ütemezni másik napra. Amennyiben a küldemény csomagolása sérült, fontos, hogy a helyszínen a kézbesítő futárral jegyzőkönyvet vetessünk fel. Ilyen esetben a vásárló nem kötelezhető a csomag átvételére.

 

A szállítás díja (utánvét-kezeléssel járó szállítás) bruttó 10.000,- Forintos vásárlási értékhatárig  bruttó 1.500,-Ft, bruttó 10.000-15.000,- Forintos vásárlási értékhatár között küldeményenként bruttó 1.200,-Ft, a bruttó 15.000,- Forint feletti rendelések esetén pedig DÍJMENTES. Figyelem! A másnap délelőtti, azaz a  fuvarlevélen a "Következő munkanapi kézbesítés 12:00-ig" megjelölésű, expressz határidős kiszállítással rendelt csomagoknál -a rendelési összegtől függetlenül- minden esetben 2.000,- Forint szállítási költséget számolunk fel! A megjelenített szállítási költségek csak Magyarországra érvényesek! Magyarországon kívűlről beérkező rendeléseket nem teljesítünk, küllföldre nem postázunk. A küldeményeket semleges, a tartalomra és a feladóra semmiben sem utaló csomagolásban postázzuk, a csomagolás -a rendelési összegtől függetlenül- minden esetben díjmentes.

 

Amennyiben rendelése 14 óráig beérkezik rendszerünkbe, -a termék rendelkezésre állása esetén- a csomagot már másnap kézhez kapja. Csomagjának hollétéről, kiszállításának állapotáról a DPD nyomkövető oldalán, vagy ügyfélszolgálati telefonszámán (+36 1 501-6200) van lehetősége érdeklődni.

 

 
FIGYELEM! Az esetleges visszaélések elkerülése miatt megrendelést csak a rendelési címmel egyező címről beérkező megrendelésekre tudunk elfogadni! Rendelésnél -annak visszaigazolásához- szükség van még a megrendelő mobiltelefonszámára is. A rendelések összeállítását csak a telefonon megtörtént szóbeli egyeztetés után kezdjük meg! Hiányosan, illetve tévesen kitöltött regisztrációjával a webáruház adatfeldolgozó rendszere nem tud mit kezdeni, az ilyen felhasználókat a rendszer automatikusan törli az adatbázisból!

• Teljes diszkréció, adatait bizalmasan kezeljük.
• Regisztrációja után internetes boltunkban a lehető legegyszerűbben vásárolhat! A kosárba helyezett termékek árát a rendszer folyamatosan összesíti, így Ön egyszerűen követheti nyomon vásárlása aktuális összegét. Kosara tartalmát a vásárlás során bármikor módosíthatja.
• Diszkrét csomagolás, így a megrendelt árut senki nem látja és nem tudja meg, hogy Ön mit rendelt!
•Internetes rendelés esetén a vásárolt termékek csomagolása díjtalan!
•Másnapi -24 órás- kiszállítás!

Az áruházban található termékek között a "Termékek" menüpont segítségével böngészhet. Először az áruházban található kategóriákat láthatja. Ha olyan kategóriába lép, ahol termékek találhatók, akkor ott megtekintheti a termékek rövid leírását, árát, egyéb választható tulajdonságait. A kosár ikonra kattintva a terméket a kosárba helyezheti. Ha az adott kategóriában lévő összes termék nem fér ki egy oldalra akkor a termékek felett és alatt lévő számok segítségével lapozhat.

Az "Akciós termékek" kategóriában az áruházban kapható összes akciós termék megtalálható. Minden terméknél külön-külön szerepel az akció kezdeti és lejárati dátuma, vagy a kezdeti dátum és a "készlet erejéig" megjelölés.

Ha bővebb információt szeretne kapni a termékről akkor kattintson a termék képére vagy nevére. Ekkor a termék oldalára jut el, ahol a termékről részletesebb tájékoztatást kaphat.

Lehetőség van keresésre is. Egyszerű keresés esetén csak a kereső szót kell megadnia és ha valamely termék megfelel ennek akkor a rendszer megjeleníti. Összetett keresés esetén a kereső szó mellett megadhatja, hogy melyik kategóriában és a termék mely tulajdonságában kíván keresni. A keresés eredményeképpen a termékek ugyan úgy jelennek meg, mint a "Termékek" menüpont esetén. Ugyan úgy lehetőség van lapozásra és a termék részletes tulajdonságainak megtekintésére is.

A kosár tartalmát a "Kosár" menüpont segítségével is ellenőrizheti. Itt módosíthatja azt, hogy a kosárba tett termékből milyen mennyiséget kíván rendelni, illetve törölheti az adott tételt. Lehetőség van a kosár teljes kiürítésére is. Ha a megrendelés mellett dönt kattintson a "megrendelés" gombra.

Megrendelés elött Önnek be kell lépnie a rendszerbe. Ezt csak akkor tudja megtenni, ha regisztrálja magát. A regisztrációt a "Regisztráció" menüpont alatt találja. Itt a megrendelés teljesítéséhez szükséges adatokat kell megadnia. A regisztrációt az e-mail cím azonosítja, azaz minden e-mail címet csak egyszer lehet regisztrálni. A regisztráció semmilyen kötelezettséggel nem jár!

Ha Ön regisztrált vásárló, de elfelejtette jelszavát, használja a jelszó emlékeztetőt. Ha itt megadja a regisztrált e-mail címét akkor a jelszavát e-mailben elküldjük Önnek.

Belépést a "Vásárló Belépés" ablak segítségével végezheti el. Itt adja meg regisztrált e-mail címét és jelszavát, majd nyomja meg a belép gombot. Ha sikeres a belépés akkor ebben az ablakban megjelenik az Ön regisztrált e-mail címe és a kilépés gomb, mely segítségével elhagyhatja az áruházat.

Ha kosár oldalon a megrendelés gombra klikkel és be van lépve, akkor eljut a "Fizetési , Szállítási és Egyéb lehetőségek" oldalra, ahol ki kell választania a Önnek legmegfelelőbb lehetőségeket. Ha elkészült nyomja meg a tovább gombot. Ekkor megjelenik az Ön megrendelésének összes adata, melyet ellenőriznie kell. Ha minden rendben van akkor a "megrendel" gombot megnyomva véglegesítheti a megrendelését.

A megrendelésének állapotát a megrendelés lezárásáig figyelemmel kísérheti a "Megrendelés követés" menüpont segítségével. Itt megtalálhatja az összes eddigi megrendelését is, amit az adott áruházban elküldött. Minden megrendelés egy egyedi megrendelés számmal azonosítható. Ezt a rendelés-azonosítót a rendelés-visszaigazoló e-mail üzenetben találja meg.

 

 

Az adott áru megrendelésének időpontja az az időpont, amikor megrendelését az áruházon keresztül eljuttatja a kereskedőhöz. Megrendelése általában akkor lép életbe, ha online megrendelését e-mail-ben vagy telefonon is visszaigazolják. Az áruházi rendszer által küldött automata visszaigazolás nem egyenértékű a fent említett visszaigazolással. A visszaigazolás pontos formája és határideje az adott forgalmazótól függ. Amennyiben az adott termék oldalán, vagy a honlap egyéb részében nem szerepel külön a szállítási határidő, akkor azt is a visszaigazolásban jelzi a kereskedő. Az "Információk" menüpontban megtalálja a forgalmazó elérhetőségi adatait. Ezen elérhetőségeken jelezheti szavatossági igényét, egyéb kifogását, vagy kérhet információt valamely termékről vagy megrendelésről. A kereskedő és a vásárló között létrejött elektronikus szerződés nem tekinthető írásba foglalt szerződésnek, így az nem kerül iktatásra, és későbbiekben papír alapon nem hozzáférhető. Az elektronikus szerződésben, illetve a megkötés és a későbbi kapcsolattartás során használt nyelv a magyar. Felhívjuk figyelmét, hogy az esetleges elírásokért, téves adatokért semmilyen felelősséget nem vállalunk! A termékoldalakon található termék leírások csak tájékoztató jellegűek, nem minden esetben tartalmaznak az adott termékről minden információt, a Webáruházban szereplő termékképek és készlet-információk tájékoztató jellegűek és a valóságtól eltérhetnek. A hivatalos termékleírásért kérjük látogasson el a termék gyártójának weboldalára. A webáruház fenntartja magának a jogot, hogy az egyes termékek esetében a rajta kívülálló okokból - pl. a beszállító cégek mulasztásából eredően- bizonyos termékeknél előforduló átmeneti készlethiány, illetve ideiglenes raktárkészletbeli problémák esetén a megrendelt termékhez lehetőleg minden tekintetben a leghasonlóbb, árban azzal megegyező termékkel helyettesítse a megrendelt árucikket. Ezekben az esetekben egyeztetés céljából a vásárlót telefonon, vagy email-ben előzetesen értesítjük.

Felhívjuk kedves vásárlóink és ügyfeleink szives figyelmét, hogy a magyar törvények szerint az internetes kereskedelem, az interneten keresztül történő rendelés Szerződés, amelynek betartásáért minkét fél jogilag felelős.

 

Megrendelése során Ön élhet a 213/2008. (VIII. 29.) és a 17/1999. (II. 5.) kormányrendeletben részletesen rögzített feltétel nélküli elállási jogával.

Az eladó szavatossági és jótállási felelősségére a Ptk-ban és a 117/1991.(IX. 10.) sz. Kormányrendeletben foglaltak az irányadóak.

Internetes vásárlások esetén Ön a szerződéstől az áru átvételét követő 8 (nyolc) munkanapon belül indoklás nélkül elállhat, ezt az említett határidőn belüli írásos nyilatkozatának elküldésével jelezheti. A vásárló Az átvétel dátumát bizonyítja a postai csomagjegyzék, illetve a futárszolgálat szállítójegyzéke. Elállásnál az Eladó köteles a Vevő által kifizetett teljes összeget (vételár és szállítási költség) haladéktalanul, de legkésőbb az elállást és az áru visszaszolgáltatását követő 30 (harminc) napon belül visszatéríteni. Ezúton felhívjuk szíves figyelmét, hogy a vevő viseli az elállás esetén az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült összes költséget. Az Eladó követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését. Az Internetes vásárlásoknál is érvényesek a szavatossági jogok, ha a termék gyári hibás, akkor forduljon hozzánk minőségi kifogásával.

Fogyasztóvédelemmel kapcsolatos jogszabályokat, rendeleteket IDE klikkelve tekintheti meg.


Az elállási jogról részletesebben


1. A Webáruház vásárlóit megilleti a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II.5.) Korm. rendelet szerinti elállás jog, amelyet a termék kézhezvételét követő 8 munkanapon belül lehet gyakorolni. A szexuális eszközök használat után veszélyesterméknek tekintendők és különleges kezelési eljárást igényelnek! Az ilyen termékekre a veszélyes hulladékokra vonatkozó törvényi rendelkezések a mérvadóak. Emiatt fehérneműt, szexuális kiegészítőt kizárólag EREDETI, BONTATLAN ÉS SÉRTETLEN CSOMAGOLÁSBAN vehetünk csak vissza. A korlátozás felsőruházatra nem vonatkozik. A szerzői jogvédelem alá eső termékek (Videofilmek, DVD stb) esetében a gyári fólia borítás eltávolítása kizárja a vásárlástól történő elállás jogát.

 

A vonatkozó jogszabályokról bővebb információ az NFH weboldalán ITT olvasható.

2.  A fenti korlátozás alá nem eső termékek esetén a vásárló a szerződéstől a termék átvételét követő nyolc (8) munkanapon belül indokolás nélkül elállhat. Írásban történő elállás esetén határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a vásárló elállási nyilatkozatát a határidő lejárta előtt elküldi. Az elállás a következő feltételekkel gyakorolható:

3. Elállás esetén a termék bontatlan, vagy bontott állapotban érkezhet vissza az Eladóhoz. FIGYELEM! Kérjük vegye figyelembe, hogy az általunk forgalmazott termékek kivétel nélkül intimhigéniai termékek, ezért már az átvételkor eltérő/fokozott odafigyelést igényelnek! A csomag kibontásakor először is vegye jól szemügyre a terméket. Amennyiben már a dobozon/csomagoláson keresztül úgy látja, hogy az nem tetszik Önnek, kérjük semmiképpen ne bontsa ki! Az intim termék zárt csomagolásának megbontása = annak használatba vétele után, a vonatkozó hatályos fogyasztóvédelmi törvények alapján az eladó nem kötelezhető a terméknek a fogyasztótól történő visszavételére, ezért intim terméket -fentiek figyelembe vételével- csak eredeti, sérülésmentes, BONTATLAN gyári csomagolásban, annak minden gyári tartozékával együtt tudunk visszavenni!

 

4. A Webáruház kizárólag sérülésmentes, vagy a rendeltetésszerű használatot meg nem haladóan használt termék visszaszolgáltatása esetén köteles a teljes vételárat a vásárló részére megtéríteni. Az Eladó követelheti a fogyasztótól a termékek nem rendeltetésszerű használatából eredő kárai megtérítését.

5. Elállásra vonatkozó igényt a vásárló e-mailben, postai úton írásban vagy személyesen jelentheti be. Az Eladó a kiszállított termékhez a szerződés írásbeli megerősítésének hátoldalán, vagy külön íven általában visszaküldési lapot mellékel, amely tájékoztató jellegű, használata nem kötelező.

6.  Az e jogszabályon alapuló elállást nem kell megindokolni.

7.  Elállás esetén a termék visszajuttatásának költségei a vásárlót terhelik. A vásárlót ezen felül egyéb költség nem terheli.

8. A termék ellenértékét a termék személyes visszajuttatásakor az Eladó azonnal készpénzben visszafizeti. A postán vagy futárszolgálattal visszaküldött termékek vételárát valamint a szállítási költséget (ha volt) legkésőbb az Eladóhoz való megérkezést követő 30 napon belül utalja vissza a vásárló által megadott bankszámlaszámra, illetve egyeztetett időpontban az készpénzben is átvehető. Utánvéttel visszaküldött terméket az Eladó nem vesz át.

9.   A visszaküldött termék Eladó részére történő visszajuttatásának költségei a vásárlót terhelik. Amennyiben a vásárló nem a jelen ÁSZF és a jogszabályok szerint közli és gyakorolja elállási jogát úgy az Eladó a vételárat nem téríti vissza, azonban – előzetes egyeztetést követően - mód van a termék visszaküldésére a vásárló részére. Ennek az újbóli kiszállításnak a költségei a vásárlót terhelik.

10.   Amennyiben kérdése merült fel az elállási jog gyakorlásával kapcsolatban, úgy további tájékoztatásért keresse az Eladó ügyfélszolgálatát az "Információk"-menüpontban megtalálható elérhetőségeken. Az elállási jog gyakorlására vonatkozó 17/1999. (II.5.) Korm. rendelet szövegét a következő oldalon olvashatja. A részletekért kérjük, kattintson  IDE.

A felelősség korlátozása

1.   A Webáruházban való vásárlás feltételezi a vásárló részéről az internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a lehetséges hibákra.

2.   A Webáruház Üzemeltetője nem felel a Webáruház használatával kapcsolatban felmerült hibákért.

3.   Felhasználó teljes körű és korlátlan felelősséggel tartozik a más személy személyes adatainak megadásából, illetve azoknak a Webáruházban történő közzétételéből eredő károkért. Az üzemeltető ilyen esetben minden segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

4.  A Webáruház részét képező nyilvános kommunikációs csatornákat (termékértékelések leírása) minden felhasználó saját felelősségére veheti igénybe. A Webáruház automatikusan nem moderált, ugyanakkor, amennyiben jogsértő vagy érdeksértő tartalomra vonatkozó értesítés, bejelentés érkezik, ill. az bármely más módon az üzemeltető tudomására jut, úgy az üzemeltető jogosult bármely tartalom, illetve azok részének ideiglenes, vagy végleges, indoklás nélküli eltávolítására. Ismétlődő, vagy súlyos jogsértést megvalósító magatartás esetén az üzemeltető jogosult az adott felhasználót véglegesen kizárni az oldal használatából, ideértve a felhasználó regisztrációjának törlését is.


Szerzői jog

1.   A Webáruházban található valamennyi tartalom, szöveg (cikk, termékismertető, tájékoztató, jelen ÁSZF, stb.) ábra, kép, más információ illetve adat szerzői jogai térbeli és időbeli korlátozás nélkül az üzemeltetőt illetik meg. Különösen tilos a Webáruházból letöltött tartalmat a Webáruházban történő vásárlástól eltérő célra felhasználni, ezeket átdolgozni, másolni, stb. Az Eladó vagy az üzemeltető szerzői és egyéb jogainak megsértése vagy e szerződés megszegése esetén azonnal jogi eljárást kezdeményez a jogsértővel szemben. A Webáruház használatával a felhasználó elfogadja, hogy az oldal tartalmának másolása vagy az itt meghatározott céltól eltérő felhasználása akkor is jogsértésnek minősül, ha az esetleg nem állna szerzői jogi oltalom alatt. Minden ilyen jogsértés esetén a felhasználó elfogadja, hogy a jogosult a kárának külön bizonyítása nélkül is legalább 50.000 forint kötbért köteles fizetni a jogosultnak.

2.   Az Üzemeltető és az Eladó fenntartja a jogot, hogy bíróságok vagy hatóságok előtt eljárást kezdeményezzen minden olyan személy ellen, aki a Webáruház használatával (ideértve a vásárlást is) jogsértést követ el, illetve arra kísérletet tesz. A Webáruház üzemeltetője nem vonható felelősségre semmilyen, harmadik személy által valamely felhasználó, vagy vásárló rovására elkövetett jogsértés miatt.

3.   Bármilyen, az oldal használatával vagy az oldallal kapcsolatos jogsértés, vagy az Eladót ért érdeksérelem esetén a Webáruház üzemeltetője jogosult a felhasználó regisztrációját azonnali hatállyal felfüggeszteni, személyes és egyéb adatait valamint regisztrációját törölni. Az adatok a jogsértéssel vagy érdeksérelemmel kapcsolatos eljárások céljából továbbra is kezelhetők. A fenti lépésekről a Webáruház nem köteles értesíteni a felhasználót.

4.   Az a weboldal, amelyen a Webáruházra mutató link elhelyezésre kerül, nem keltheti azt a benyomást, hogy a Webáruház üzemeltetője javasolja, támogatja az adott oldalon forgalmazott, vagy kínált szolgáltatás, vagy termék igénybe vételét, vagy megvásárlását.

5.   A linkelő weboldal nem tartalmazhat valótlan információt a Webáruház, valamint a linkelő weboldal között fennálló jogviszonyról és a Webáruházról. A Webáruház minden rá mutató hivatkozás alkalmazása ellen fellép, amely árt a Webáruház hírnevének és érdekeinek.

Általános jogi közlemény
A jelen adatvédelmi nyilatkozat (továbbiakban: nyilatkozat) tartalmazza ezen UnasShop rendszerben működő webáruházban megvásárolható termékekkel összefüggő megrendelések teljesítése, szolgáltatások nyújtása és a hírlevelek kiküldése keretében végzett, személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályokat, valamint az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást. A szolgáltatás használatának megkezdésével a felhasználók elfogadják a jelen Nyilatkozat feltételeit, amely folyamatosan elérhető a webáruház oldalán. A webáruház üzemeltetője fenntartja magának a jogot jelen közlemény bármikori megváltoztatására. Az üzemeltető magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Amennyiben látogatónknak olyan kérdése lenne, mely jelen közleményünk alapján nem egyértelmű, kérjük írja meg nekünk és kollégánk megválaszolja kérdését. Az üzemeletető elkötelezett a webáruház szolgáltatás minőségének a legmagasabb szinten tartása irányában, a szolgáltatás használatából eredő esetleges károkért azonban semmilyen felelősséget nem vállal.

Adatkezelési alapelvek
Az üzemeltető számára alapvető cél a látogatók személyes adatainak védelme, kiemelten fontosnak tartja a felhasználók információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az üzemeltető látogatók személyes adatait bizalmasan kezeli és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. Az alábbiakban ismertetjük adatkezelési alapelveinket, bemutatjuk azokat az elvárásokat, melyeket az üzemeltető saját magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmazott és betart. Az üzemeltető adatvédelmi koncepciója a tájékoztatáson alapuló önkéntes beleegyezésen nyugszik, melynek megvalósítására a szolgáltatás használatának minden fázisában törekszik. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

  • A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény;
  • A személyes adatok kezelése vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsa 1995. október 24-i 95/46/EK irányelve;
  • A Strasbourgban, 1981. január 28-án kelt, az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló, az 1998. évi VI. törvénnyel kihirdetett Egyezmény;
  • Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény;
  • A kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény.


A webáruházban adatkezelést az üzemeltető végez, harmadik fél részére személyes adatokat nem ad ki, csak az érintett előzetes és kifejezett hozzájárulása alapján. A megrendelés elküldésével a személyes adatok kiszállító cég irányába történő továbbításához a vásárló kifejezetten hozzájárul. A felhasználókról gyűjtött személyes adatokból készült statisztikákat harmadik fél részére kizárólag az adatközlő személyére vonatkozó információtól megfosztva továbbít. Az így továbbított adatból semmilyen eljárással nem reprodukálható az adatközlő valamely személyes adata. A webáruházban gyűjtött személyes adatokat más forrásból származó adatokkal az adatkezelő nem kapcsolja össze. Harmadik országba (külföldre) az üzemeltető felhasználói adatokat nem továbbít. A felhasználók adataiból az általános statisztikai módszerekkel készített kimutatásokat, elemzéseket az üzemeltető korlátlan ideig megőriz. Ezen adatokból nem lehet az érintettre vonatkozó következtetést levonni. A webáruház oldalán az üzemeltető különleges adatot (a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adat, valamint a bűnügyi személyes adat) nem gyűjt felhasználóiról. A webáruház látogatói a szolgáltatást önkéntesen használják. Tudomásul veszik, hogy a webáruházban a rendelés csak regisztráció után adható le. Amennyiben törvényi felhatalmazás alapján az üzemeltető köteles a megkereső hatóság részére személyes adatot kiadni, és annak minden feltétele adott, úgy a kérésnek eleget tesz. Ezt a szolgáltatás látogatója és igénybevevője (felhasználó) tudomásul veszi, ezzel kapcsolatban kifogást nem fog emelni. Az üzemeltető az egyes felhasználók adatmódosítási, adatkérési, adattörlési, adatkezelési tájékoztatási kérdéseit fogadja, és a lehető leghamarabb, de legkésőbb 30 napon belül válaszol. A webáruházban előfordulhatnak linkek más, külső oldalakra. Az üzemeltető nem felelős más weboldalak adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban. Jelen nyilatkozat csak az üzemeltető által működtetett webáruházra vonatkozik.

A honlap látogatók technikai jellegű adatainak rögzítése
A honlap látogatása során az áruházi rendszer rögzíti a felhasználók IP címét, melyből bizonyos esetekben következtetni lehet az érintett személyre, ezen felül rögzíti az operációs rendszer, a böngésző típusát és a látogatott oldal címét. Az adatmentésnek elsősorban technikai jellegű célja van, a rendszer folyamatos működéséhez elengedhetetlen. Az adatrögzítés további célja a felhasználói szokások elemzése, látogatottsági statisztikák készítése, mely a még magasabb színvonalú kiszolgáláshoz nyújt segítséget. A naplóállományok elemzése során felmerült adatokat más információval az üzemeltető nem kapcsolja össze, a felhasználó személyének azonosítására nem törekszik.

Vásárló regisztráció
Amennyiben a felhasználó vásárolni szeretne a webáruházban, úgy az első vásárlás alkalmával meg kell adni a vásárláshoz szükséges adatokat is, így a vásárló számlázási és szállítási adatait, telefonszámát, e-mail címét, a kapcsolattartó nevét, valamint a későbbi belépéshez szükséges jelszavát. A regisztráció során a vásárló jelezheti hírlevél igényét is. A hírlevél igénylés a vásárló által bármikor törölhető. A regisztrációt e-mailben visszaigazolja a rendszer. A vásárló köteles az általa megadott jelszót bizalmasan kezelni. Amennyiben az azonosítás során a vásárló egyedi azonosítója és jelszava helyes megadását követően a vásárló adatai arra jogosulatlan harmadik személy birtokába kerültek, az ebből eredő károkért, illetve hátrányokért az Adatkezelő felelősséget nem vállal. A felhasználók e-mail címük megadásával hozzájárulnak ahhoz, hogy a szolgáltató technikai jellegű üzenetet küldjön számukra. A regisztrált adatokat az üzemeletető kérelemre törli a rendszerből. A törlési kérelem biztonsági okokból csak akkor lesz érvényes, ha a törlési kérelmet a felhasználó e-mailben megerősíti, így elkerülhető, hogy valaki más szándékosan vagy tévedésből mást töröljön a regisztrációs adatbázisból.

Vélemény írása
Az egyes termékekkel kapcsolatos vélemények írásához, illetve egyéb fórumbejegyzés elküldéséhez nem mindig szükséges a regisztráció, ez esetben a vásárlónak csak a nevét és az e-mail címét kell megadnia. A név, az e-mail cím és a termékekkel kapcsolatos vélemény nyilvánosságra kerül, így csak abban az esetben írjon véleményt, amennyiben ezt elfogadja.

Kapcsolat, Jogorvoslat
Az üzemeltető adatait teljeskörűen megtalálja az "Információk" oldalon. Ha a vásárló úgy érzi, hogy az adatkezelő megsértette személyes adatai védelméhez való jogát, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény szerint járhat el.