INGYENES SZÁLLÍTÁS!

MINDEN RENDELÉSHEZ

STABIL EREKCIÓRA VÁGYSZ?

BATHMATE® HYDRO7

ÜZLETÜNK 3D-BEN

TOP termékek
Termékajánló
Tanúsítvány
SSL Certificate

Vásárlási feltételek

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

TERMÉKEINKET KIZÁRÓLAG 18 ÉVEN FELÜLIEK VÁSÁROLHATJÁK MEG! 

 
Felhívjuk figyelmét, hogy az internetes szerződések az úgynevezett távollévők között megkötött szerződések körébe tartoznak, mely szerződésből jogok és kötelezettségek is keletkezhetnek a szerződő felekre nézve, így a megkötött online szerződést annak tartalmának megfelelően a fogyasztónak és a kereskedőnek egyaránt teljesítenie kell!


Az internetes (online) vásárlás további részleteiről az NFH oldalán ITT olvashat bővebben.

Az esetleges visszaélések elkerülése miatt megrendelést csak a rendelési címmel egyező címről beérkező megrendelésekre tudunk elfogadni! A megrendelés visszaigazolásához, valamint a kiszállító cég munkatársának a megrendelővel történő zökkenőmentes kapcsolattartásához szükség van a megrendelő élő/elérhető mobiltelefonszámára is. Figyelem! A rendelések összeállítását csak a telefonon megtörtént előzetes adategyeztetés után kezdjük meg!


Tájékoztatjuk, hogy a honlap használatával az onlineközzétett üzletszabályzatot Ön által elfogadottnak tekintjük!

 

A szerződés tárgyának lényeges tulajdonságai


Az adott áru megrendelésének időpontja az az időpont, amikor megrendelését az áruházon keresztül eljuttatja a kereskedőhöz. Megrendelése általában akkor lép életbe, ha online megrendelését e-mail-ben vagy telefonon is visszaigazolják. Az áruházi rendszer által küldött automata visszaigazolás nem egyenértékű a fent említett visszaigazolással. A visszaigazolás pontos formája és határideje az adott forgalmazótól függ. Amennyiben az adott termék oldalán, vagy a honlap egyéb részében nem szerepel külön a szállítási határidő, akkor azt is a visszaigazolásban jelzi a kereskedő. Az "Információk" menüpontban megtalálja a forgalmazó elérhetőségi adatait. Ezen elérhetőségeken jelezheti szavatossági igényét, egyéb kifogását, vagy kérhet információt valamely termékről vagy megrendelésről. A kereskedő és a vásárló között létrejött elektronikus szerződés nem tekinthető írásba foglalt szerződésnek, így az nem kerül iktatásra, és későbbiekben papír alapon nem hozzáférhető. Az elektronikus szerződésben, illetve a megkötés és a későbbi kapcsolattartás során használt nyelv a magyar. Felhívjuk figyelmét, hogy az esetleges elírásokért, téves adatokért semmilyen felelősséget nem vállalunk! A termékoldalakon található termék leírások csak tájékoztató jellegűek, nem minden esetben tartalmaznak az adott termékről minden információt, a Webáruházban szereplő termékképek és készlet-információk tájékoztató jellegűek és a valóságtól eltérhetnek. A hivatalos termékleírásért kérjük látogasson el a termék gyártójának weboldalára. A webáruház fenntartja magának a jogot, hogy az egyes termékek esetében a rajta kívülálló okokból - pl. a beszállító cégek mulasztásából eredően- bizonyos termékeknél előforduló átmeneti készlethiány, illetve ideiglenes raktárkészletbeli problémák esetén a megrendelt termékhez lehetőleg minden tekintetben a leghasonlóbb, árban azzal megegyező termékkel helyettesítse a megrendelt árucikket. Ezekben az esetekben egyeztetés céljából a vásárlót telefonon, vagy email-ben előzetesen értesítjük.

 

 Az elállási jog

 

Felhívjuk kedves vásárlóink és ügyfeleink szíves figyelmét, hogy a magyar törvények szerint az internetes kereskedelem, az interneten keresztül történő rendelés Szerződés, amelynek betartásáért minkét fél jogilag felelős.

Megrendelése során Ön élhet a 213/2008. (VIII. 29.) és a 17/1999. (II. 5.) kormányrendeletben részletesen rögzített feltétel nélküli elállási jogával.

Az eladó szavatossági és jótállási felelősségére a Ptk-ban és a 117/1991.(IX. 10.) sz. Kormányrendeletben foglaltak az irányadóak.

Internetes vásárlások esetén Ön a szerződéstől az áru átvételét követő 8 (nyolc) munkanapon belül indoklás nélkül elállhat, ezt az említett határidőn belüli írásos nyilatkozatának elküldésével jelezheti. A vásárló Az átvétel dátumát bizonyítja a postai csomagjegyzék, illetve a futárszolgálat szállítójegyzéke. Elállásnál az Eladó köteles a Vevő által kifizetett teljes összeget (vételár és szállítási költség) haladéktalanul, de legkésőbb az elállást és az áru visszaszolgáltatását követő 30 (harminc) napon belül visszatéríteni. Ezúton felhívjuk szíves figyelmét, hogy a vevő viseli az elállás esetén az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült összes költséget. Az Eladó követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését. Az Internetes vásárlásoknál is érvényesek a szavatossági jogok, ha a termék gyári hibás, akkor forduljon hozzánk minőségi kifogásával.

Fogyasztóvédelemmel kapcsolatos jogszabályokat, rendeleteket IDE klikkelve tekintheti meg.


Az elállási jogról részletesebben


1. A Webáruház vásárlóit megilleti a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II.5.) Korm. rendelet szerinti elállás jog, amelyet a termék kézhezvételét követő 8 munkanapon belül lehet gyakorolni. FIGYELEM! Nem alkalmazható az elállási jog a higiéniai termékek, étrend kiegészítők, vitaminok, szexuális segédeszközök,- kellékek, kozmetikumok esetén, amennyiben már kibontásra került a termék, ezek ugyanis a 17/1999. (II.5.) Korm. rendelet 5. § c) pontja alapján a termék sajátos rendeltetéséből adódóan és higiénés okokból a „természeténél fogva nem visszaszolgáltatható” termékeknek minősülnek, és semmilyen körülmények között nem cserélhetők, kivéve a szavatossági okokból indokolt csere esetét. A szexuális eszközök használat után veszélyesterméknek tekintendők és különleges kezelési eljárást igényelnek! Az ilyen termékekre a veszélyes hulladékokra vonatkozó törvényi rendelkezések a mérvadóak. Emiatt fehérneműt, szexuális kiegészítőt kizárólag EREDETI, BONTATLAN ÉS SÉRTETLEN CSOMAGOLÁSBAN vehetünk csak vissza. A korlátozás felsőruházatra nem vonatkozik. A szerzői jogvédelem alá eső termékek (Videofilmek, DVD stb.) esetében a gyári fólia borítás eltávolítása kizárja a vásárlástól történő elállás jogát.

 

A vonatkozó jogszabályokról bővebb információ az NFH weboldalán ITT olvasható.

2.  A fenti korlátozás alá nem eső termékek esetén a vásárló a szerződéstől a termék átvételét követő nyolc (8) munkanapon belül indokolás nélkül elállhat. Írásban történő elállás esetén határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a vásárló elállási nyilatkozatát a határidő lejárta előtt elküldi. Az elállás a következő feltételekkel gyakorolható:

3. Elállás esetén a termék bontatlan, vagy bontott állapotban érkezhet vissza az Eladóhoz. FIGYELEM! Kérjük vegye figyelembe, hogy az általunk forgalmazott termékek kivétel nélkül intimhigéniai termékek, ezért már az átvételkor eltérő/fokozott odafigyelést igényelnek! A csomag kibontásakor először is vegye jól szemügyre a terméket. Amennyiben már a dobozon/csomagoláson keresztül úgy látja, hogy az nem tetszik Önnek, kérjük semmiképpen ne bontsa ki! Az intim termék zárt csomagolásának megbontása = annak használatba vétele után, a vonatkozó hatályos fogyasztóvédelmi törvények alapján az eladó nem kötelezhető a terméknek a fogyasztótól történő visszavételére, ezért intim terméket -fentiek figyelembe vételével- csak eredeti, sérülésmentes, BONTATLAN gyári csomagolásban, annak minden gyári tartozékával együtt tudunk visszavenni!

 

4. A Webáruház kizárólag sérülésmentes, vagy a rendeltetésszerű használatot meg nem haladóan használt termék visszaszolgáltatása esetén köteles a teljes vételárat a vásárló részére megtéríteni. Az Eladó követelheti a fogyasztótól a termékek nem rendeltetésszerű használatából eredő kárai megtérítését.

5. Elállásra vonatkozó igényt a vásárló e-mailben, postai úton írásban vagy személyesen jelentheti be. Az Eladó a kiszállított termékhez a szerződés írásbeli megerősítésének hátoldalán, vagy külön íven általában visszaküldési lapot mellékel, amely tájékoztató jellegű, használata nem kötelező.

6.  Az e jogszabályon alapuló elállást nem kell megindokolni.

7.  Elállás esetén a termék visszajuttatásának költségei a vásárlót terhelik. A vásárlót ezen felül egyéb költség nem terheli.

8. A termék ellenértékét a termék személyes visszajuttatásakor az Eladó azonnal készpénzben visszafizeti. A postán vagy futárszolgálattal visszaküldött termékek vételárát valamint a szállítási költséget (ha volt) legkésőbb az Eladóhoz való megérkezést követő 30 napon belül utalja vissza a vásárló által megadott bankszámlaszámra, illetve egyeztetett időpontban az készpénzben is átvehető. Utánvéttel visszaküldött terméket az Eladó nem vesz át.

9.   A visszaküldött termék Eladó részére történő visszajuttatásának költségei a vásárlót terhelik. Amennyiben a vásárló nem a jelen ÁSZF és a jogszabályok szerint közli és gyakorolja elállási jogát úgy az Eladó a vételárat nem téríti vissza, azonban – előzetes egyeztetést követően - mód van a termék visszaküldésére a vásárló részére. Ennek az újbóli kiszállításnak a költségei a vásárlót terhelik.

10.   Amennyiben kérdése merült fel az elállási jog gyakorlásával kapcsolatban, úgy további tájékoztatásért keresse az Eladó ügyfélszolgálatát az "Információk"-menüpontban megtalálható elérhetőségeken. Az elállási jog gyakorlására vonatkozó 17/1999. (II.5.) Korm. rendelet szövegét a következő oldalon olvashatja. A részletekért kérjük, kattintson IDE.

A felelősség korlátozása

 

1.   A Webáruházban való vásárlás feltételezi a vásárló részéről az internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a lehetséges hibákra.

2.   A Webáruház Üzemeltetője nem felel a Webáruház használatával kapcsolatban felmerült hibákért.

3.   Felhasználó teljes körű és korlátlan felelősséggel tartozik a más személy személyes adatainak megadásából, illetve azoknak a Webáruházban történő közzétételéből eredő károkért. Az üzemeltető ilyen esetben minden segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

4.  A Webáruház részét képező nyilvános kommunikációs csatornákat (termékértékelések leírása) minden felhasználó saját felelősségére veheti igénybe. A Webáruház automatikusan nem moderált, ugyanakkor, amennyiben jogsértő vagy érdeksértő tartalomra vonatkozó értesítés, bejelentés érkezik, ill. az bármely más módon az üzemeltető tudomására jut, úgy az üzemeltető jogosult bármely tartalom, illetve azok részének ideiglenes, vagy végleges, indoklás nélküli eltávolítására. Ismétlődő, vagy súlyos jogsértést megvalósító magatartás esetén az üzemeltető jogosult az adott felhasználót véglegesen kizárni az oldal használatából, ideértve a felhasználó regisztrációjának törlését is.


Szerzői jog

1.   A Webáruházban található valamennyi tartalom, szöveg (cikk, termékismertető, tájékoztató, jelen ÁSZF, stb.) ábra, kép, más információ illetve adat szerzői jogai térbeli és időbeli korlátozás nélkül az üzemeltetőt illetik meg. Különösen tilos a Webáruházból letöltött tartalmat a Webáruházban történő vásárlástól eltérő célra felhasználni, ezeket átdolgozni, másolni, stb. Az Eladó vagy az üzemeltető szerzői és egyéb jogainak megsértése vagy e szerződés megszegése esetén azonnal jogi eljárást kezdeményez a jogsértővel szemben. A Webáruház használatával a felhasználó elfogadja, hogy az oldal tartalmának másolása vagy az itt meghatározott céltól eltérő felhasználása akkor is jogsértésnek minősül, ha az esetleg nem állna szerzői jogi oltalom alatt. Minden ilyen jogsértés esetén a felhasználó elfogadja, hogy a jogosult a kárának külön bizonyítása nélkül is legalább 50.000 forint kötbért köteles fizetni a jogosultnak.

2.   Az Üzemeltető és az Eladó fenntartja a jogot, hogy bíróságok vagy hatóságok előtt eljárást kezdeményezzen minden olyan személy ellen, aki a Webáruház használatával (ideértve a vásárlást is) jogsértést követ el, illetve arra kísérletet tesz. A Webáruház üzemeltetője nem vonható felelősségre semmilyen, harmadik személy által valamely felhasználó, vagy vásárló rovására elkövetett jogsértés miatt.

3.   Bármilyen, az oldal használatával vagy az oldallal kapcsolatos jogsértés, vagy az Eladót ért érdeksérelem esetén a Webáruház üzemeltetője jogosult a felhasználó regisztrációját azonnali hatállyal felfüggeszteni, személyes és egyéb adatait valamint regisztrációját törölni. Az adatok a jogsértéssel vagy érdeksérelemmel kapcsolatos eljárások céljából továbbra is kezelhetők. A fenti lépésekről a Webáruház nem köteles értesíteni a felhasználót.

4.   Az a weboldal, amelyen a Webáruházra mutató link elhelyezésre kerül, nem keltheti azt a benyomást, hogy a Webáruház üzemeltetője javasolja, támogatja az adott oldalon forgalmazott, vagy kínált szolgáltatás, vagy termék igénybe vételét, vagy megvásárlását.

5.   A linkelő weboldal nem tartalmazhat valótlan információt a Webáruház, valamint a linkelő weboldal között fennálló jogviszonyról és a Webáruházról. A Webáruház minden rá mutató hivatkozás alkalmazása ellen fellép, amely árt a Webáruház hírnevének és érdekeinek.

 

Szavatosság

Az eladó szavatossági és jótállási felelősségére a Ptk-ban, a 151/2003. (IX. 22.) korm. rendeletben, a 49/2003. (VII.30.) GKM rendeletben és a 72/2005. (IV. 21.) korm. rendeletben foglaltak az irányadók.

Jótállás csak tartós használati cikkekre, például mosógépre, számítógépre, tévére vonatkozik. A vevőnek jogában áll reklamálni, ha hibás a termék. Ilyen esetben haladéktalanul jelezze kifogását webshopunk felé. Szavatosság időtartama 6 (hat) hónap. Szavatossági igény érvényesítésére 2 (két) év áll a vevő rendelkezésére. Szavatossági igény estén a vevő kérheti a termék javítását, cseréjét, vagy a vételár csökkentését. A nem rendeltetésszerű használatból eredő hibák esetén a szavatossági igény nem érvényesíthető. A szavatossági igény leértékelt áru esetén is érvényesíthető, ilyenkor is lehet minőségi kifogással élni, amennyiben a kereskedő nem jelölte meg a leértékelés okát.

 

Jótállás, szavatosság

1.   Az Eladó az általa eladott árukra terméktípusoktól függően eltérő, a hatályos jogszabályoknak megfelelő szavatossági időt vállal.

2.   Az Eladó szavatossági és jótállási felelősségére a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvényben (a továbbiakban: Ptk.) és – a kötelező jótállással érintett termékek esetén - az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendeletben foglaltak az irányadóak.

3.   A Webáruházban vásárolt termékekre az Eladó 60 nap jótállást -garanciát- vállal. Amennyiben az adott termékre esetleg ettől eltérő jótállási időtartam vonatkozik, úgy ezt a termék leírása tartalmazza.

4.   A Webáruházban vásárolt ruhák és eszközök használatba vétele előtt javasolt ellenőrizni a termék kifogásolhatatlan állapotát és működőképességét. A Webáruházban kizárólag új termékek kerülnek értékesítésre.

5.  A rendeltetésszerű használatot akadályozó hiba vagy sérülés miatt visszaküldött termék esetén, amennyiben kiderül, hogy a termék valóban hibás volt, és a hibát nem a termék nem rendeltetésszerű használata okozta, úgy az Eladó a terméket azonos vagy - amennyiben az adott termék már nem forgalmazott – azonos tulajdonságokkal bíró termékre cseréli a vásárlóval történt egyeztetést követően, és visszajuttatja a vásárló részére. Ha a termék sérülten vagy nyilvánvalóan nem rendeltetésszerű használatból származó nyomokkal kerül visszaküldésre, úgy az Eladót nem terheli szavatossági kötelezettség.

6.  Amennyiben a hibásként megjelölt termék nem rendelkezik a hibával, és a bevizsgálás alatt más hiba sem válik felismerhetővé, úgy az Eladót szavatossági kötelezettség nem terheli, a terméket nem cseréli, és vételárát nem térít vissza. A vásárló jogosult ugyanakkor ilyen esetben is a terméket személyesen átvenni, vagy kérni annak saját költségén történő újbóli kiszállítását.

A fogyasztóvédelemmel kapcsolatos jogszabályokat, rendeleteket, IDE klikkelve tekintheti meg.

 

Adatvédelemi nyilatkozat (Általános jogi közlemény)

 
A jelen adatvédelmi nyilatkozat (továbbiakban: nyilatkozat) tartalmazza a webáruházban megvásárolható termékekkel összefüggő megrendelések teljesítése, szolgáltatások nyújtása és a hírlevelek kiküldése keretében végzett, személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályokat, valamint az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást. A szolgáltatás használatának megkezdésével a felhasználók elfogadják a jelen Nyilatkozat feltételeit, amely folyamatosan elérhető a webárház oldalán. A webáruház üzemeltetője fenntartja magának a jogot jelen közlemény megváltoztatására. Az üzemeltető magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Amennyiben látogatónknak olyan kérdése lenne, mely jelen közleményünk alapján nem egyértelmű, kérjük írja meg nekünk és kollégánk megválaszolja kérdését. Az üzemeletető elkötelezett a webáruház szolgáltatás minőségének a legmagasabb szinten tartása irányában, a szolgáltatás használatából eredő esetleges károkért azonban semmilyen felelősséget nem vállal.

Adatkezelési alapelvek


Az üzemeltető számára alapvető cél a látogatók személyes adatainak védelme, kiemelten fontosnak tartja a felhasználók információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az üzemeltető látogatók személyes adatait bizalmasan kezeli és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. Az alábbiakban ismertetjük adatkezelési alapelveinket, bemutatjuk azokat az elvárásokat, melyeket az üzemeltető saját magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmazott és betart. Az üzemeltető adatvédelmi koncepciója a tájékoztatáson alapuló önkéntes beleegyezésen nyugszik, melynek megvalósítására a szolgáltatás használatának minden fázisában törekszik. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 

 • A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény;
 • A személyes adatok kezelése vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsa 1995. október 24-i 95/46/EK irányelve;
 • A Strasbourgban, 1981. január 28-án kelt, az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló, az 1998. évi VI. törvénnyel kihirdetett Egyezmény;
 • Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény;
 • A kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény.


A webáruházban adatkezelést az üzemeltető végez, harmadik fél részére személyes adatokat nem ad ki, csak az érintett előzetes és kifejezett hozzájárulása alapján. A megrendelés elküldésével a személyes adatok kiszállító cég irányéba történő továbbításához a vásárló kifejezetten hozzájárul. A felhasználókról gyűjtött személyes adatokból készült statisztikákat harmadik fél részére kizárólag az adatközlő személyére vonatkozó információtól megfosztva továbbít. Az így továbbított adatból semmilyen eljárással nem reprodukálható az adatközlő valamely személyes adata. A webáruházban gyűjtött személyes adatokat más forrásból származó adatokkal az adatkezelő nem kapcsolja össze. Harmadik országba (külföldre) az üzemeltető felhasználói adatokat nem továbbít. A felhasználók adataiból az általános statisztikai módszerekkel készített kimutatásokat, elemzéseket az üzemeltető korlátlan ideig megőriz. Ezen adatokból nem lehet az érintettre vonatkozó következtetést levonni. A webáruház oldalán az üzemeltető különleges adatot (a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adat, valamint a bűnügyi személyes adat) nem gyűjt felhasználóiról. A webáruház látogatói a szolgáltatást önkéntesen használják. Tudomásul veszik, hogy a webáruházban a rendelés csak regisztráció után adható le. Amennyiben törvényi felhatalmazás alapján az üzemeltető köteles a megkereső hatóság részére személyes adatot kiadni, és annak minden feltétele adott, úgy a kérésnek eleget tesz. Ezt a szolgáltatás látogatója és igénybevevője (felhasználó) tudomásul veszi, ezzel kapcsolatban kifogást nem fog emelni. Az üzemeltető az egyes felhasználók adatmódosítási, adatkérési, adattörlési, adatkezelési tájékoztatási kérdéseit fogadja, és a lehető leghamarabb, de legkésőbb 30 napon belül válaszol. A webáruházban előfordulhatnak linkek más, külső oldalakra. Az üzemeltető nem felelős más weboldalak adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban. Jelen nyilatkozat csak az üzemeltető által működtetett webáruházra vonatkozik.

A honlap látogatók technikai jellegű adatainak rögzítése


A honlap látogatása során az áruházi rendszer rögzíti a felhasználók IP címét, melyből bizonyos esetekben következtetni lehet az érintett személyre, ezen felül rögzíti az operációs rendszer, a böngésző típusát és a látogatott oldal címét. Az adatmentésnek elsősorban technikai jellegű célja van, a rendszer folyamatos működéséhez elengedhetetlen. Az adatrögzítés további célja a felhasználói szokások elemzése, látogatottsági statisztikák készítése, mely a még magasabb színvonalú kiszolgáláshoz nyújt segítséget. A naplóállományok elemzése során felmerült adatokat más információval az üzemeltető nem kapcsolja össze, a felhasználó személyének azonosítására nem törekszik.

Vásárló regisztráció


Amennyiben a felhasználó vásárolni szeretne a webáruházban, úgy az első vásárlás alkalmával meg kell adni a vásárláshoz szükséges adatokat is, így a vásárló számlázási és szállítási adatait, telefonszámát, e-mail címét, a kapcsolattartó nevét, valamint a későbbi belépéshez szükséges jelszavát. A regisztráció során a vásárló jelezheti hírlevél igényét is. A hírlevél igénylés a vásárló által bármikor törölhető. A regisztrációt e-mailben visszaigazolja a rendszer. A vásárló köteles az általa megadott jelszót bizalmasan kezelni. Amennyiben az azonosítás során a vásárló egyedi azonosítója és jelszava helyes megadását követően a vásárló adatai arra jogosulatlan harmadik személy birtokába kerültek, az ebből eredő károkért, illetve hátrányokért az Adatkezelő felelősséget nem vállal. A felhasználók e-mail címük megadásával hozzájárulnak ahhoz, hogy a szolgáltató technikai jellegű üzenetet küldjön számukra. A regisztrált adatokat az üzemeletető kérelemre törli a rendszerből. A törlési kérelem biztonsági okokból csak akkor lesz érvényes, ha a törlési kérelmet a felhasználó e-mailben megerősíti, így elkerülhető, hogy valaki más szándékosan vagy tévedésből mást töröljön a regisztrációs adatbázisból.

Vélemény írása


Az egyes termékekkel kapcsolatos vélemények írásához, illetve egyéb fórumbejegyzés elküldéséhez nem mindig szükséges a regisztráció, ez esetben a vásárlónak csak a nevét és az e-mail címét kell megadnia. A név, az e-mail cím és a termékkel kapcsolatos vélemény nyilvánosságra kerül, így csak abban az esetben írjon véleményt, amennyiben ezt elfogadja.

Kapcsolat, jogorvoslat


Az üzemeltető adatait teljes körűen megtalálja az "Információk" oldalon. Ha a vásárló úgy érzi, hogy az adatkezelő megsértette személyes adatai védelméhez való jogát, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény szerint járhat el.

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT


1. Az adatkezelés célja


Az adatokat vevőink kiszolgálása, rendeléseik teljesítése, megrendelt csomagjaik kiszállítása érdekében kérjük meg, és használjuk fel. A weboldalunkon (www.meretnoveles.hu) történt vásárlást követően az adatkezelő informatikai rendszeréből a rendelés teljesítéséhez elengedhetetlenül szükséges adatokat adja meg, úgymint: név, számlázási és szállítási cím, e-mail cím, cím, telefonszám.


Vevőink elektronikus úton megadott adatainak kezelője az:
UNAS Online Kft.
Székhely: 9400 Sopron, Major köz 2. I/15.
E-mail: unas@unas.hu


2. Nyilvántartott adatok köre


- Név
- Cím
- Telefonszám
- Mobilszám
- Születés idő
- Nem
- Számlázási név
- Számlázási cím
- Szállítási név
- Szállítási cím


3. Az In-team szféra shop-on belüli adattovábbítás, adatkezelések összekapcsolása, adatkezelők köre


Az In-team szféra shop szervezeti rendszerén belül, vevőink, személyes adatait – a feladat elvégzéséhez szükséges mértékben és ideig – csak olyan szervezeti egységhez továbbíthatók, amely a vevői jogviszonnyal kapcsolatos adminisztratív és szervezési feladatokat lát el.


A megrendelések teljesítése céljából vevőink adatait kizárólag a kiszállításban disztribúciós tevékenységet végző partnereinknek adjuk át. Az adatok csak a szükséges mértékben kerülnek átadásra, mégpedig:

 

- Szállítási név
- Szállítási cím
- Megrendelés értéke
- Mobilszám


4. Adatbiztonsági rendszabályok


Adatkezelőnk adatvédelmi szabályzata: https://unas.hu/adatvedelmi_szabalyzat


5. Az érintett jogai és érvényesítésük


Az érintett az illetékes ügykezelőtől tájékoztatást kérhet a róla szóló adatkezelésről és abba bele is tekinthet. A betekintést úgy kell biztosítani, hogy ez alatt az érintett más személy adatait ne ismerhesse meg. Az illetékes ügykezelő minden esetben az egyéni vállalkozó. Elérhetőségek: e-mail cím: vastag@meretnoveles.hu, illetve telefonszám: +36-20/4-666-999.


Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, idő tartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapták meg az adatokat. A tájékoztatás csak és kizárólag személyes megjelenés esetén, beazonosítást követően lehetséges, az igény felmerülését követő 2 munkanapon belül biztosítva azt. Tájékoztatás kérése: info@meretnoveles.hu, illetve +36-20/4-666-999.


Adatváltozás vagy téves adatrögzítés észlelése esetén az érintett kérheti kezelt adatainak helyesbítését illetve kijavítását. A téves adatot az adatkezelő két munkanapon belül helyesbíteni köteles.


Nem kötelező adatszolgáltatáson alapuló adatkezelés esetén az érintett indokolás nélkül kérheti kezelt adatainak törlését info@meretnoveles.hu, illetve +36-20/4-666-999. A törlést két munkanapon belül el kell végezni.


Adatkezeléssel kapcsolatos jogainak megsértése esetén az érintett az illetékes szervezeti egység vezetőjéhez, ennek eredménytelensége esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, valamint bírósághoz fordulhat.


Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Postacím: 1534 Budapest, Pf.: 834.
Telefon: 06-1/391-1400
Fax.: 06-1/391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

TERMÉKEINKET KIZÁRÓLAG 18 ÉVEN FELÜLIEK VÁSÁROLHATJÁK MEG! 


A menüpontok segítségével könnyedén navigálhat az áruházban. Elkészült regisztrációja után beléphet az oldalra, ahol a kívánt terméket kosarába helyezheti. A rendelés felvételéhez kérem, minden adatot pontosan adjon meg! Webáruházunkban regisztráció nélkül is vásárolhat! Egyszerűen helyezze a terméket a kosarába és fáradjon a kasszához. Az ekkor felugró menüpontok közül válassza a "REGISZTRÁCIÓ NÉLKÜL VÁSÁROLOK" gombot és ezzel máris kész! Adja meg postázási címét, válassza ki az Önnek legmegfelelőbb szállítási módot, hogy eljuttathassuk Önhöz a csomagot. A csomagot minden esetben semleges feladóval és a tartalomra semmiben sem utaló normál küldeményként (szabvány buborékos borítékban, illetve postai kartondobozban) küldjük ki a megadott címre.

 

Rendelés telefonon, regisztráció nélkül:

Megrendelését munkanapokon 9-17 óra között a +3620/4-666-999 telefonszámon regisztráció nélkül, telefonon is leadhatja! A munkanapokon 12:00 óráig beérkezett hívása után megrendelése -a termék rendelkezésre állása esetén- azonnal feldolgozásra kerül. A csomagját még aznap összeállítjuk és a futárnak átadjuk, így Ön azt a rendelés leadása után 24 órával (munkanapokon!) már meg is kapja. A péntek, szombat és vasárnap ledott rendeléseket hétfőn adjuk át kiszállításra, azt -amennyiben rendelésében a DPD futárszolgálatot jelölte meg a kiszállítási módoknál- Ön kedden veheti át. Rendelést  a hét bármelyik  napján 0-24 óráig SMS üzenetben is küldhet.

 

Telefonos rendelés esetén kérjük, hogy a termék leírásában (terméklapon) az "ADATOK" fül alatt található CIKKSZÁMOT adja meg, hívását pedig minden esetben hívószámkijelzéssel indítsa! Köszönjük.


Letiltott hívószámos hívását nem fogadjuk!

Figyelem!

A rendelések összeállítását csak a telefonon megtörtént
előzetes szóbeli adategyeztetés után kezdjük meg!


A honlapon feltüntetett áraink az ÁFÁ-t tartalmazó, bruttó árak, melyek -szállítással összefüggő megrendelés esetén- tartalmazzák a csomagolás díját is. A rendelt eszközök ára nem tartalmazza a szállítási költségeket. Megrendelést az üzletben katalógusainkból személyesen kiválasztott termékekre is fel tudunk venni. A személyes választás előnye, hogy az üzletben található termékkatalógusokban az érdeklődők a honlapon bemutatott lehetőségek sokszorosát találják. Ezért, ha mindent látni akar, ITT megtalál minket.

A megrendelés elküldése előtt kérjük ellenőrizze a regisztrációja során megadott adatainak helyességét. Rendelésének beérkezte után a legrövidebb időn belül telefonon felvesszük Önnel a kapcsolatot, hogy a rendelés/szállítás minden részletét pontosan egyeztessük. A leadott megrendelések feldolgozását csak a telefonon megtörtént előzetes szóbeli adategyeztetés után kezdjük meg!


Felhívjuk figyelmét, hogy az internetes szerződések az úgynevezett távollévők között megkötött szerződések körébe tartoznak, mely szerződésből jogok és kötelezettségek is keletkezhetnek a szerződő felekre nézve, így a megkötött online szerződést annak tartalmának megfelelően a fogyasztónak és a kereskedőnek egyaránt teljesítenie kell.

 

Az internetes (online) vásárlás további részleteiről az NFH oldalán ITT olvashat bővebben.

Tájékoztatjuk, hogy a honlap használatával az online
közzétett üzletszabályzatot Ön által elfogadottnak tekintjük!


Reméljük, hogy az oldalon található információk segítségére
lesznek a vásárlásban. Köszönjük, hogy minket választott!

 

 

Vásárlási információ

Raktárkészletünk folyamatos változása miatt rendelésénél kérjük vegye figyelembe a rendelni kívánt termék honlapon feltüntetett státuszát. Bár az oldalakon leginkább az állandó készleten tartott termékeket igyekeztünk bemutatni, a "Beszállítás alatt" státusszal jelölt cikkeknél a beszerzés néha több napot is igénybe vehet. Amennyiben ilyen megjelölésű termékre esne a választása, -a várakozási idő lerövidítése miatt- javasoljuk, hogy próbáljon meg a termékkategórián belül az adott termékhez hasonló olyan árucikket választani, melynek státuszaként a "Raktáron" megjelölés látható. Az így megjelölt termékek üzletünk állandó kínálatában megtalálhatók, illetve szállításukat állandó raktárkészletünkből várakozási idő nélkül, azonnal biztosítani tudjuk.


Az áruházban található termékek között a "Termékek" menüpont segítségével böngészhet. Először az áruházban található kategóriákat láthatja. Ha olyan kategóriába lép, ahol termékek találhatók, akkor ott megtekintheti a termékek rövid leírását, árát, egyéb választható tulajdonságait. A kosár ikonra kattintva a terméket a kosárba helyezheti. Ha az adott kategóriában lévő összes termék nem fér ki egy oldalra akkor a termékek felett és alatt lévő számok segítségével lapozhat.

Az "Akciós termékek" kategóriában az áruházban kapható összes akciós termék megtalálható. Minden terméknél külön-külön szerepel az akció kezdeti és lejárati dátuma, vagy a kezdeti dátum és a "készlet erejéig" megjelölés.

Ha bővebb információt szeretne kapni a termékről akkor kattintson a termék képére vagy nevére. Ekkor a termék oldalára jut el, ahol a termékről részletesebb tájékoztatást kaphat.

Lehetőség van keresésre is. Egyszerű keresés esetén csak a kereső szót kell megadnia és ha valamely termék megfelel ennek akkor a rendszer megjeleníti. Összetett keresés esetén a kereső szó mellett megadhatja, hogy melyik kategóriában és a termék mely tulajdonságában kíván keresni. A keresés eredményeképpen a termékek ugyan úgy jelennek meg, mint a "Termékek" menüpont esetén. Ugyan úgy lehetőség van lapozásra és a termék részletes tulajdonságainak megtekintésére is.

A kosár tartalmát a "Kosár" menüpont segítségével is ellenőrizheti. Itt módosíthatja azt, hogy a kosárba tett termékből milyen mennyiséget kíván rendelni, illetve törölheti az adott tételt. Lehetőség van a kosár teljes kiürítésére is. Ha a megrendelés mellett dönt kattintson a "megrendelés" gombra.

Megrendelés elött Önnek be kell lépnie a rendszerbe. Ezt csak akkor tudja megtenni, ha regisztrálja magát. A regisztrációt a "Regisztráció" menüpont alatt találja. Itt a megrendelés teljesítéséhez szükséges adatokat kell megadnia. A regisztrációt az e-mail cím azonosítja, azaz minden e-mail címet csak egyszer lehet regisztrálni. A regisztráció semmilyen kötelezettséggel nem jár!

Ha Ön regisztrált vásárló, de elfelejtette jelszavát, használja a jelszó emlékeztetőt. Ha a jelszóemlékeztető-kérés ablakban megadja a regisztrált e-mail címét, akkor a jelszavát e-mailben elküldjük Önnek.

A belépést a "Belépés" ablak segítségével végezheti el. Itt adja meg az oldalon regisztrált e-mail címét és jelszavát, majd nyomja meg a belép gombot. Ha sikeres a belépés, akkor ebben az ablakban megjelenik az Ön regisztrált e-mail címe és a kilépés gomb, mely segítségével elhagyhatja az áruházat.

Ha kosár oldalon a megrendelés gombra klikkel és be van lépve, akkor eljut a "Fizetési, Szállítási és Egyéb lehetőségek" oldalra, ahol ki kell választania a Önnek legmegfelelőbb lehetőségeket. Ha elkészült, nyomja meg a tovább gombot. Ekkor megjelenik az Ön megrendelésének összes adata, melyet ellenőriznie kell. Ha minden rendben van, akkor a "Megrendel" gombot megnyomva véglegesítheti a megrendelését.

A megrendelésének állapotát a megrendelés lezárásáig figyelemmel kísérheti a "Megrendelés követés" menüpont segítségével. Itt megtalálhatja az összes eddigi megrendelését is, amit az adott áruházban elküldött. Minden megrendelés egy egyedi megrendelés számmal azonosítható. Ezt a rendelés-azonosítót a rendelés-visszaigazoló e-mail üzenetben találja meg.

Az adott áru megrendelésének időpontja az az időpont, amikor megrendelését az áruházon keresztül eljuttatja a kereskedőhöz. Megrendelése általában akkor lép életbe, ha online megrendelését e-mail-ben vagy telefonon is visszaigazolják. Az áruházi rendszer által küldött automata visszaigazolás nem egyenértékű a fent említett visszaigazolással. A visszaigazolás pontos formája és határideje az adott forgalmazótól függ. Amennyiben az adott termék oldalán, vagy a honlap egyéb részében nem szerepel külön a szállítási határidő, akkor azt is a visszaigazolásban jelzi a kereskedő. Az "Információk" menüpontban megtalálja a forgalmazó elérhetőségi adatait. Ezen elérhetőségeken jelezheti szavatossági igényét, egyéb kifogását, vagy kérhet információt valamely termékről vagy megrendelésről. A kereskedő és a vásárló között létrejött elektronikus szerződés nem tekinthető írásba foglalt szerződésnek, így az nem kerül iktatásra, és későbbiekben papír alapon nem hozzáférhető. Az elektronikus szerződésben, illetve a megkötés és a későbbi kapcsolattartás során használt nyelv a magyar. Felhívjuk figyelmét, hogy az esetleges elírásokért, téves adatokért semmilyen felelősséget nem vállalunk! A termékoldalakon található termék leírások csak tájékoztató jellegűek, nem minden esetben tartalmaznak az adott termékről minden információt, a Webáruházban szereplő termékképek és készlet-információk tájékoztató jellegűek és a valóságtól eltérhetnek. A hivatalos termékleírásért kérjük látogasson el a termék gyártójának weboldalára. A webáruház fenntartja magának a jogot, hogy az egyes termékek esetében a rajta kívülálló okokból - pl. a beszállító cégek mulasztásából eredően- bizonyos termékeknél előforduló átmeneti készlethiány, illetve ideiglenes raktárkészletbeli problémák esetén a megrendelt termékhez lehetőleg minden tekintetben a leghasonlóbb, árban azzal megegyező termékkel helyettesítse a megrendelt árucikket. Ezekben az esetekben egyeztetés céljából a vásárlót telefonon, vagy email-ben előzetesen értesítjük.

Felhívjuk kedves vásárlóink és ügyfeleink szives figyelmét, hogy a magyar törvények szerint az internetes kereskedelem, az interneten keresztül történő rendelés Szerződés, amelynek betartásáért minkét fél jogilag felelős.

 

Megrendelése során Ön élhet a 213/2008. (VIII. 29.) és a 17/1999. (II. 5.) kormányrendeletben részletesen rögzített feltétel nélküli elállási jogával.

Az eladó szavatossági és jótállási felelősségére a Ptk-ban és a 117/1991.(IX. 10.) sz. Kormányrendeletben foglaltak az irányadóak.

Internetes vásárlások esetén Ön a szerződéstől az áru átvételét követő 8 (nyolc) munkanapon belül indoklás nélkül elállhat, ezt az említett határidőn belüli írásos nyilatkozatának elküldésével jelezheti. A vásárló Az átvétel dátumát bizonyítja a postai csomagjegyzék, illetve a futárszolgálat szállítójegyzéke. Elállásnál az Eladó köteles a Vevő által kifizetett teljes összeget (vételár és szállítási költség) haladéktalanul, de legkésőbb az elállást és az áru visszaszolgáltatását követő 30 (harminc) napon belül visszatéríteni. Ezúton felhívjuk szíves figyelmét, hogy a vevő viseli az elállás esetén az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült összes költséget. Az Eladó követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését. Az Internetes vásárlásoknál is érvényesek a szavatossági jogok, ha a termék gyári hibás, akkor forduljon hozzánk minőségi kifogásával.

Fogyasztóvédelemmel kapcsolatos jogszabályokat, rendeleteket IDE klikkelve tekintheti meg.


Az elállási jogról részletesebben


1. A Webáruház vásárlóit megilleti a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II.5.) Korm. rendelet szerinti elállás jog, amelyet a termék kézhezvételét követő 8 munkanapon belül lehet gyakorolni. A szexuális eszközök használat után veszélyesterméknek tekintendők és különleges kezelési eljárást igényelnek! Az ilyen termékekre a veszélyes hulladékokra vonatkozó törvényi rendelkezések a mérvadóak. Emiatt fehérneműt, szexuális kiegészítőt kizárólag EREDETI, BONTATLAN ÉS SÉRTETLEN CSOMAGOLÁSBAN vehetünk csak vissza. A korlátozás felsőruházatra nem vonatkozik. A szerzői jogvédelem alá eső termékek (Videofilmek, DVD stb) esetében a gyári fólia borítás eltávolítása kizárja a vásárlástól történő elállás jogát.

 

A vonatkozó jogszabályokról bővebb információ az NFH weboldalán ITT olvasható.

2.  A fenti korlátozás alá nem eső termékek esetén a vásárló a szerződéstől a termék átvételét követő nyolc (8) munkanapon belül indokolás nélkül elállhat. Írásban történő elállás esetén határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a vásárló elállási nyilatkozatát a határidő lejárta előtt elküldi. Az elállás a következő feltételekkel gyakorolható:

3. Elállás esetén a termék bontatlan, vagy bontott állapotban érkezhet vissza az Eladóhoz. FIGYELEM! Kérjük vegye figyelembe, hogy az általunk forgalmazott termékek kivétel nélkül intimhigéniai termékek, ezért már az átvételkor eltérő/fokozott odafigyelést igényelnek! A csomag kibontásakor először is vegye jól szemügyre a terméket. Amennyiben már a dobozon/csomagoláson keresztül úgy látja, hogy az nem tetszik Önnek, kérjük semmiképpen ne bontsa ki! Az intim termék zárt csomagolásának megbontása = annak használatba vétele után, a vonatkozó hatályos fogyasztóvédelmi törvények alapján az eladó nem kötelezhető a terméknek a fogyasztótól történő visszavételére, ezért intim terméket -fentiek figyelembe vételével- csak eredeti, sérülésmentes, BONTATLAN gyári csomagolásban, annak minden gyári tartozékával együtt tudunk visszavenni!

 

4. A Webáruház kizárólag sérülésmentes, vagy a rendeltetésszerű használatot meg nem haladóan használt termék visszaszolgáltatása esetén köteles a teljes vételárat a vásárló részére megtéríteni. Az Eladó követelheti a fogyasztótól a termékek nem rendeltetésszerű használatából eredő kárai megtérítését.

5. Elállásra vonatkozó igényt a vásárló e-mailben, postai úton írásban vagy személyesen jelentheti be. Az Eladó a kiszállított termékhez a szerződés írásbeli megerősítésének hátoldalán, vagy külön íven általában visszaküldési lapot mellékel, amely tájékoztató jellegű, használata nem kötelező.

6.  Az e jogszabályon alapuló elállást nem kell megindokolni.

7.  Elállás esetén a termék visszajuttatásának költségei a vásárlót terhelik. A vásárlót ezen felül egyéb költség nem terheli.

8. A termék ellenértékét a termék személyes visszajuttatásakor az Eladó azonnal készpénzben visszafizeti. A postán vagy futárszolgálattal visszaküldött termékek vételárát valamint a szállítási költséget (ha volt) legkésőbb az Eladóhoz való megérkezést követő 30 napon belül utalja vissza a vásárló által megadott bankszámlaszámra, illetve egyeztetett időpontban az készpénzben is átvehető. Utánvéttel visszaküldött terméket az Eladó nem vesz át.

9.   A visszaküldött termék Eladó részére történő visszajuttatásának költségei a vásárlót terhelik. Amennyiben a vásárló nem a jelen ÁSZF és a jogszabályok szerint közli és gyakorolja elállási jogát úgy az Eladó a vételárat nem téríti vissza, azonban – előzetes egyeztetést követően - mód van a termék visszaküldésére a vásárló részére. Ennek az újbóli kiszállításnak a költségei a vásárlót terhelik.

10.   Amennyiben kérdése merült fel az elállási jog gyakorlásával kapcsolatban, úgy további tájékoztatásért keresse az Eladó ügyfélszolgálatát az "Információk"-menüpontban megtalálható elérhetőségeken. Az elállási jog gyakorlására vonatkozó 17/1999. (II.5.) Korm. rendelet szövegét a következő oldalon olvashatja. A részletekért kérjük, kattintson  IDE.

A felelősség korlátozása

1.   A Webáruházban való vásárlás feltételezi a vásárló részéről az internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a lehetséges hibákra.

2.   A Webáruház Üzemeltetője nem felel a Webáruház használatával kapcsolatban felmerült hibákért.

3.   Felhasználó teljes körű és korlátlan felelősséggel tartozik a más személy személyes adatainak megadásából, illetve azoknak a Webáruházban történő közzétételéből eredő károkért. Az üzemeltető ilyen esetben minden segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

4.  A Webáruház részét képező nyilvános kommunikációs csatornákat (termékértékelések leírása) minden felhasználó saját felelősségére veheti igénybe. A Webáruház automatikusan nem moderált, ugyanakkor, amennyiben jogsértő vagy érdeksértő tartalomra vonatkozó értesítés, bejelentés érkezik, ill. az bármely más módon az üzemeltető tudomására jut, úgy az üzemeltető jogosult bármely tartalom, illetve azok részének ideiglenes, vagy végleges, indoklás nélküli eltávolítására. Ismétlődő, vagy súlyos jogsértést megvalósító magatartás esetén az üzemeltető jogosult az adott felhasználót véglegesen kizárni az oldal használatából, ideértve a felhasználó regisztrációjának törlését is.


Szerzői jog

1.   A Webáruházban található valamennyi tartalom, szöveg (cikk, termékismertető, tájékoztató, jelen ÁSZF, stb.) ábra, kép, más információ illetve adat szerzői jogai térbeli és időbeli korlátozás nélkül az üzemeltetőt illetik meg. Különösen tilos a Webáruházból letöltött tartalmat a Webáruházban történő vásárlástól eltérő célra felhasználni, ezeket átdolgozni, másolni, stb. Az Eladó vagy az üzemeltető szerzői és egyéb jogainak megsértése vagy e szerződés megszegése esetén azonnal jogi eljárást kezdeményez a jogsértővel szemben. A Webáruház használatával a felhasználó elfogadja, hogy az oldal tartalmának másolása vagy az itt meghatározott céltól eltérő felhasználása akkor is jogsértésnek minősül, ha az esetleg nem állna szerzői jogi oltalom alatt. Minden ilyen jogsértés esetén a felhasználó elfogadja, hogy a jogosult a kárának külön bizonyítása nélkül is legalább 50.000 forint kötbért köteles fizetni a jogosultnak.

2.   Az Üzemeltető és az Eladó fenntartja a jogot, hogy bíróságok vagy hatóságok előtt eljárást kezdeményezzen minden olyan személy ellen, aki a Webáruház használatával (ideértve a vásárlást is) jogsértést követ el, illetve arra kísérletet tesz. A Webáruház üzemeltetője nem vonható felelősségre semmilyen, harmadik személy által valamely felhasználó, vagy vásárló rovására elkövetett jogsértés miatt.

3.   Bármilyen, az oldal használatával vagy az oldallal kapcsolatos jogsértés, vagy az Eladót ért érdeksérelem esetén a Webáruház üzemeltetője jogosult a felhasználó regisztrációját azonnali hatállyal felfüggeszteni, személyes és egyéb adatait valamint regisztrációját törölni. Az adatok a jogsértéssel vagy érdeksérelemmel kapcsolatos eljárások céljából továbbra is kezelhetők. A fenti lépésekről a Webáruház nem köteles értesíteni a felhasználót.

4.   Az a weboldal, amelyen a Webáruházra mutató link elhelyezésre kerül, nem keltheti azt a benyomást, hogy a Webáruház üzemeltetője javasolja, támogatja az adott oldalon forgalmazott, vagy kínált szolgáltatás, vagy termék igénybe vételét, vagy megvásárlását.

5.   A linkelő weboldal nem tartalmazhat valótlan információt a Webáruház, valamint a linkelő weboldal között fennálló jogviszonyról és a Webáruházról. A Webáruház minden rá mutató hivatkozás alkalmazása ellen fellép, amely árt a Webáruház hírnevének és érdekeinek.

Általános jogi közlemény
A jelen adatvédelmi nyilatkozat (továbbiakban: nyilatkozat) tartalmazza ezen UnasShop rendszerben működő webáruházban megvásárolható termékekkel összefüggő megrendelések teljesítése, szolgáltatások nyújtása és a hírlevelek kiküldése keretében végzett, személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályokat, valamint az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást. A szolgáltatás használatának megkezdésével a felhasználók elfogadják a jelen Nyilatkozat feltételeit, amely folyamatosan elérhető a webáruház oldalán. A webáruház üzemeltetője fenntartja magának a jogot jelen közlemény bármikori megváltoztatására. Az üzemeltető magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Amennyiben látogatónknak olyan kérdése lenne, mely jelen közleményünk alapján nem egyértelmű, kérjük írja meg nekünk és kollégánk megválaszolja kérdését. Az üzemeletető elkötelezett a webáruház szolgáltatás minőségének a legmagasabb szinten tartása irányában, a szolgáltatás használatából eredő esetleges károkért azonban semmilyen felelősséget nem vállal.

Adatkezelési alapelvek
Az üzemeltető számára alapvető cél a látogatók személyes adatainak védelme, kiemelten fontosnak tartja a felhasználók információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az üzemeltető látogatók személyes adatait bizalmasan kezeli és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. Az alábbiakban ismertetjük adatkezelési alapelveinket, bemutatjuk azokat az elvárásokat, melyeket az üzemeltető saját magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmazott és betart. Az üzemeltető adatvédelmi koncepciója a tájékoztatáson alapuló önkéntes beleegyezésen nyugszik, melynek megvalósítására a szolgáltatás használatának minden fázisában törekszik. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 • A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény;
 • A személyes adatok kezelése vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsa 1995. október 24-i 95/46/EK irányelve;
 • A Strasbourgban, 1981. január 28-án kelt, az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló, az 1998. évi VI. törvénnyel kihirdetett Egyezmény;
 • Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény;
 • A kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény.


A webáruházban adatkezelést az üzemeltető végez, harmadik fél részére személyes adatokat nem ad ki, csak az érintett előzetes és kifejezett hozzájárulása alapján. A megrendelés elküldésével a személyes adatok kiszállító cég irányába történő továbbításához a vásárló kifejezetten hozzájárul. A felhasználókról gyűjtött személyes adatokból készült statisztikákat harmadik fél részére kizárólag az adatközlő személyére vonatkozó információtól megfosztva továbbít. Az így továbbított adatból semmilyen eljárással nem reprodukálható az adatközlő valamely személyes adata. A webáruházban gyűjtött személyes adatokat más forrásból származó adatokkal az adatkezelő nem kapcsolja össze. Harmadik országba (külföldre) az üzemeltető felhasználói adatokat nem továbbít. A felhasználók adataiból az általános statisztikai módszerekkel készített kimutatásokat, elemzéseket az üzemeltető korlátlan ideig megőriz. Ezen adatokból nem lehet az érintettre vonatkozó következtetést levonni. A webáruház oldalán az üzemeltető különleges adatot (a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adat, valamint a bűnügyi személyes adat) nem gyűjt felhasználóiról. A webáruház látogatói a szolgáltatást önkéntesen használják. Tudomásul veszik, hogy a webáruházban a rendelés csak regisztráció után adható le. Amennyiben törvényi felhatalmazás alapján az üzemeltető köteles a megkereső hatóság részére személyes adatot kiadni, és annak minden feltétele adott, úgy a kérésnek eleget tesz. Ezt a szolgáltatás látogatója és igénybevevője (felhasználó) tudomásul veszi, ezzel kapcsolatban kifogást nem fog emelni. Az üzemeltető az egyes felhasználók adatmódosítási, adatkérési, adattörlési, adatkezelési tájékoztatási kérdéseit fogadja, és a lehető leghamarabb, de legkésőbb 30 napon belül válaszol. A webáruházban előfordulhatnak linkek más, külső oldalakra. Az üzemeltető nem felelős más weboldalak adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban. Jelen nyilatkozat csak az üzemeltető által működtetett webáruházra vonatkozik.

A honlap látogatók technikai jellegű adatainak rögzítése
A honlap látogatása során az áruházi rendszer rögzíti a felhasználók IP címét, melyből bizonyos esetekben következtetni lehet az érintett személyre, ezen felül rögzíti az operációs rendszer, a böngésző típusát és a látogatott oldal címét. Az adatmentésnek elsősorban technikai jellegű célja van, a rendszer folyamatos működéséhez elengedhetetlen. Az adatrögzítés további célja a felhasználói szokások elemzése, látogatottsági statisztikák készítése, mely a még magasabb színvonalú kiszolgáláshoz nyújt segítséget. A naplóállományok elemzése során felmerült adatokat más információval az üzemeltető nem kapcsolja össze, a felhasználó személyének azonosítására nem törekszik.

Vásárló regisztráció
Amennyiben a felhasználó vásárolni szeretne a webáruházban, úgy az első vásárlás alkalmával meg kell adni a vásárláshoz szükséges adatokat is, így a vásárló számlázási és szállítási adatait, telefonszámát, e-mail címét, a kapcsolattartó nevét, valamint a későbbi belépéshez szükséges jelszavát. A regisztráció során a vásárló jelezheti hírlevél igényét is. A hírlevél igénylés a vásárló által bármikor törölhető. A regisztrációt e-mailben visszaigazolja a rendszer. A vásárló köteles az általa megadott jelszót bizalmasan kezelni. Amennyiben az azonosítás során a vásárló egyedi azonosítója és jelszava helyes megadását követően a vásárló adatai arra jogosulatlan harmadik személy birtokába kerültek, az ebből eredő károkért, illetve hátrányokért az Adatkezelő felelősséget nem vállal. A felhasználók e-mail címük megadásával hozzájárulnak ahhoz, hogy a szolgáltató technikai jellegű üzenetet küldjön számukra. A regisztrált adatokat az üzemeletető kérelemre törli a rendszerből. A törlési kérelem biztonsági okokból csak akkor lesz érvényes, ha a törlési kérelmet a felhasználó e-mailben megerősíti, így elkerülhető, hogy valaki más szándékosan vagy tévedésből mást töröljön a regisztrációs adatbázisból.

Vélemény írása
Az egyes termékekkel kapcsolatos vélemények írásához, illetve egyéb fórumbejegyzés elküldéséhez nem mindig szükséges a regisztráció, ez esetben a vásárlónak csak a nevét és az e-mail címét kell megadnia. A név, az e-mail cím és a termékekkel kapcsolatos vélemény nyilvánosságra kerül, így csak abban az esetben írjon véleményt, amennyiben ezt elfogadja.

Kapcsolat, Jogorvoslat
Az üzemeltető adatait teljeskörűen megtalálja az "Információk" oldalon. Ha a vásárló úgy érzi, hogy az adatkezelő megsértette személyes adatai védelméhez való jogát, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény szerint járhat el.

SZÁLLÍTÁS

Szállítási módok

»DPD futárszolgálattal (szállítás utánvét kezeléssel)Ha gyors ügyintézést szeretne, akkor válassza ezt a szállítási módot! A futárral rendelt termékeket a DPD futárszolgálaton keresztül, utánvéttel küldjük el Önnek, amely már másnapra megérkezik a megadott címre. A rendelés szállítási költséggel növelt összegét a csomag átvételekor a kiszállítónak kell kifizetnie. A DPD futárszolgálat kizárólag hétköznapokon szállít, minden esetben 8 és 18 óra között. A feladott csomagok minden állomáson scannelésre kerülnek, így a DPD honlapján a csomag teljes életciklusa nyomon követhető a 14 jegyű csomagszám alapján. Sikertelen kézbesítés esetén a futárcég másodszori és harmadszori kézbesítési kísérletet is tesz a csomag kiszállítására. A DPD a küldemény címzettjét SMS-ben vagy e-mail-ben értesíti a küldeménye felvételi napján, illetve a kiszállítás napján egyaránt. Az értesítő tartalmazza a küldemény csomagszámát, az átvételkor fizetendő utánvét összegét, a feladó, valamint a címzett adatait. Amennyiben a kiszállítás napja nem megfelelő a címzett részére, válasz SMS-ben vagy az e-mail-ben szereplő link segítségével a kézbesítés napját át tudja ütemezni másik napra. Amennyiben a küldemény csomagolása sérült, fontos, hogy a helyszínen a kézbesítő futárral jegyzőkönyvet vetessünk fel. Ilyen esetben a vásárló nem kötelezhető a csomag átvételére.


A szállítás díja (utánvét-kezeléssel járó szállítás) bruttó 15.000,- Forintos vásárlási értékhatárig  bruttó 2.000,-Ft, bruttó 15.000-20.000,- Forintos vásárlási értékhatár között bruttó 1.500,-Ft, a bruttó 20.000,- Forint feletti rendelések esetén pedig DÍJMENTES. A másnap délelőtti, azaz a fuvarlevélen a "Következő munkanapi kézbesítés 12:00-ig" megjelölésű, expressz határidős kiszállítással rendelt csomagoknál -a rendelési összegtől függetlenül- minden esetben 2.500,- Forint szállítási költséget számolunk fel! A megjelenített szállítási költségek csak Magyarországra érvényesek! Magyarországon kívülről beérkező rendeléseket nem teljesítünk, külföldre nem postázunk. A küldeményeket semleges, a tartalomra és a feladóra semmiben sem utaló csomagolásban postázzuk, a csomagolás -a rendelési összegtől függetlenül- minden esetben díjmentes.


Amennyiben rendelése 12 óra előtt beérkezik rendszerünkbe, a megrendelt terméket már másnap kézhez kapja. FIGYELEM! A DPD futárszolgálat 12 óra után már nem vesz fel tőlünk autórendelést/csomagot, így a 12 óra után beérkezett rendeléseket csak a rendelés másnapján tudjuk a futárnak átadni!


Csomagjának hollétéről, kiszállításának állapotáról a DPD nyomkövető oldalán, vagy ügyfélszolgálati telefonszámán (+36 1 501-6200) van lehetősége érdeklődni. Az utánvétes küldemények után fizetendő összeget a futároknál levő kártyaterminálokon keresztül Vásárlóink bankkártyával is kifizethetik.Milyen előnyökkel jár ez a Vásárlóink számára:

·  A címzett döntheti el a küldemény átvételekor, hogy hogyan szeretne fizetni
·  A címzetteknek nem szükséges előre jelezniük a fizetés módját
·  A váltópénzzel, visszajáróval kapcsolatos problémák is megoldódnak
· Vásárlóink többféle bankkártya beolvasási lehetőség közül választhatnak: Paypass, chip, mágnescsík
· Elfogadott kártyatípusok: a Mastercard, Maestro, Visa, Visa Electron és a V-Pay kártyák elfogadása biztosított
· Biztonság. Megbízható és gyors fizetési mód, a címzett e-mail-es átvételi elismervényt kap a tranzakció után
· Országos lefedettség. A szolgáltatás teljes körű, tehát minden egyes futárunknál elérhető.» Pick Pack Pont-on történő csomagátvétel (szállítás utánvét kezeléssel)Figyelem! Ennek a szállítási módnak a választásakor kérjük vegye figyelembe, hogy a kiszállítási idő a Pick Pack Pontra rendelt csomagok esetében 5-7 munkanap is lehet! A Pick Pack Pont-szolgáltatás költség- és időhatékony kézbesítési megoldást kínál az online vásárlók számára, így mindenki kényelmesen, a napi menetéhez igazodva veheti át rendelését.

A 240 településen található több mint 700 pont között találják az Inmedio és a Relay üzleteket. Előbbiek megtalálhatóak a bevásárlóközpontokban, hipermarketekben, nagyvárosaink sétálóutcáin, míg utóbbiak a főbb közlekedési csomópontoknál mit például a MÁV, BKV, Volán társaságok, vagy a Budapest Airport területén. Továbbá az autóval közlekedők számára kitűnő lehetőséget teremtenek a csomagátvételre a MOL, OMV, Avanti és Avia töltőállomások. A hálózat részét képezik a Playersroom, Sportfactory, valamint Playmax üzletek is, melyek megtalálhatóak minden nagyobb plázában és bevásárlóközpontban. Szintén Pick Pack Pont partnerek a Coop hálózat boltjai. A szállítás díja (utánvét-kezeléssel járó szállítás) bruttó 20.000,- Forintos vásárlási értékhatárig  bruttó 1.500,-Ft, a 20.000,-Forint feletti vásárlás esetén DÍJMENTES.


Csomagjának feladása után e-mail üzenetben elküldjük a csomaghoz tartozó 4 betűből és 12 szám-karakterből álló vonalkódot, amely alapján a Pick Pack Pont csomagkereső weboldalán nyomon követheti csomagjának aktuális szállítási státuszát. A csomag célba érkezése után a Pick Pack Pont vevőszolgálata SMS-ben és e-mail üzenetben is értesíti. A csomagját a rendelés során megadott átvételi ponton a kiértesítéstől számított 5 naptári napon keresztül tudja átvenni az adott átvételi pont nyitva tartási idejében. Az átvételkor az utánvét díját készpénzben vagy bankkártyával is kifizetheti. (Figyelem! A bankkártyás fizetési mód nem minden Pick Pack Pont-on elérhető, erről a Pick Pack Pont-kereső térképen az "Átvételi pontok" oldal alján, az átvételi hely kiválasztása után, az "Info" gombra kattintva tájékozódhat.)


Hogyan működik? • Vásároljon az interneten, majd a kézbesítési opciók során válassza ki a legközelebbi Pick Pack Pont-ot

 • A rendelést követően a webáruház e-mail üzenetben értesítést küld arról, hogy mikor adja át a csomagot a Pick Pack Pont logisztika részére

 • A csomag útját nyomon követheti a webáruház által megadott azonosító kód/csomagszám megadásával a Pick Pack Pont weboldalán keresztül

 • A Pick Pack Pont logisztikai központja értesíti, amikor a csomagja megérkezik a választott Pick Pack Pontra

 • A csomag átvételére 5 naptári nap áll rendelkezéséreMiért jó? • Online csomagkövetés

 • E-mail és SMS értesítések

 • Bankkártyás fizetési lehetőség

 • 5 naptári nap átvételi időintervallum

 • Frekventált helyszínek, jó megközelíthetőség

 • Országos hálózat (240 település és több mint 700 pont)

Bárki átveheti a csomagot Ön helyett is, ha tudja a csomagcímkén feltüntetett nevet, vagy rendelési azonosítót, és Ön megbízik az átvevőben. A csomag átadásakor az átvevőnek igazolnia kell magát, és az átvevő neve, valamint az azonosító okmány típusa / száma az átvételi bizonylaton rögzítésre kerül. Írásos meghatalmazást az üzlet esetenként kérhet.Sajnos ez nem lehetséges, mivel mi a kézbesítést vállaljuk és csak bontatlan csomagot tudunk átadni. A csomag tartalmával kapcsolatos kérdésekkel forduljon a webáruházhoz!Kapok-e a csomag átvételekor számlát?


A Pick Pack Pont-on a vásárló egy, az átvétel tényét igazoló szelvényt kap, mivel a webáruház által kiállított számla már benne van lezárt a csomagban.Hol találhatóak a Pick Pack Pontok?


A 240 településen található több mint 700 pont között találják az Inmedio és a Relay , valamint a Playersroom, 220Volt üzleteket. Előbbiek megtalálhatóak a bevásárlóközpontokban, hipermarketekben, nagyvárosaink sétálóutcáin, míg utóbbiak a főbb közlekedési csomópontoknál. Továbbá az autóval közlekedők számára kitűnő lehetőséget teremtenek a csomagátvételre a MOL, OMV, Avanti és Avia töltőállomások. Szintén Pick Pack Pont partnerek a Co-op Star hálózat boltjai.Lehetséges bankkártyával fizetni az utánvétet?Igen, a Pick Pack Pontok 80%-ában már lehetséges bankkártyával is fizetni. Kérjük, minden esetben tájékozódjon a boltkereső alkalmazásunk felületén az adott üzletre vonatkozó fizetési lehetőségekről.


Hétvégén is mehetek a csomagomért?Természetesen igen, pontosan ez a Pick Pack Pont szolgáltatás egyik előnye. A Relay, és az Inmedio üzletek többsége általában 08.00-20.00-ig van nyitva, míg a szintén átvételi pontokként működő OMV, MOL, Avanti és Avia töltőállomások nagy része éjjel-nappali nyitva tartással rendelkezik. Kérjük, mielőtt küldeménye átvételére indulna, figyelmesen nézze meg, hogy az adott üzlet – ahova a csomagot rendelte – pontosan milyen nyitva tartással üzemel. A részletekről boltkereső alkalmazás felületén tájékozódhat.


Amennyiben csütörtökön rendelem meg a csomagot, akkor mikor mehetek érte? Van kiszállítás szombaton is?

A Budapesti átvéli pontba rendelt csomag – amennyiben az a megrendelés napján beérkezik központi raktárunkba – másnap kiszállításra kerül. Jelen esetben csütörtöki rendelést követően és pénteki Pick Pack Pont központi raktárba történő beérkezés esetén a kiszállítás másnap, vagyis szombaton megtörténik. Vidéki megrendelés esetén, ha pénteken érkezik be hozzánk a csomag, akkor kedden kerül leghamarabb kiszállításra.PPP logoA logo-ra klikkelve közelebbről is megismerkedhet ezzel a szállítási móddal.


 


 » Foxpost csomagponton történő csomagátvétel (szállítás utánvét kezeléssel)
Csomagátvétel a lehető legegyszerűbben!


Ha kényelmes, időben kötetlen csomagátvételi lehetőségen gondolkodik, egyszerűen nincs gyorsabb és egyszerűbb megoldás a FOXPOST-nál. A csomagautomaták (átvételi terminálok) szerte az országban, könnyen megközelíthető, forgalmas helyeken (bevásárlóközpontokban, hipermarketekben) várják. Felejtse el az idegőrlő várakozást a kézbesítő futárra, vagy az unalmas és fárasztó sorban állást a postán! A csomagterminálok országszerte több mint 103 helyszínen, a legnépszerűbb bevásárlóközpontokban elérhetők. A bevásárlóközpontok légkondicionált belső tereiben elhelyezett terminálok biztosítják, hogy a csomag ne legyen kitéve fagynak, hőségnek, párának vagy pornak.

A szállítás díja (utánvét-kezeléssel járó szállítás) a rendelési értéktől függetlenül csomagonként, egységesen csak bruttó 1000,-Ft.


1.2
A rendelés leadásakor válassza a FOXPOST szállítási módot. 


2.3
Válassza ki a lakhelyéhez legközelebb eső FOXPOST automatát a rendelési folyamat során kérjük adja meg mobiltelefonszámát.


 3.7
Ha a csomagja megérkezett az Ön által választottt  átvételi pontra, a FOXPOST ügyfélszolgálata SMS-üzenetben értesíti. Az üzenetben elküldött egyedi, csak Ön által ismert kóddal nyithatja ki az automata megfelelő ajtaját. Fontos: őrizze meg a kapott SMS-t, mert szüksége lehet rá, ha vissza szeretné küldeni a csomagot. A visszaküldés részleteit a Vásárlási feltételek menüpontban, "Az elállás joga" című bekezdésben találja meg.


 4.5x
Látogasson el az automatához, adja meg a kódját és nyissa ki a rekeszét: a csomag tartalmáról csak Önnek van tudomása, így a folyamat nem csak villámgyors, de rendkívül diszkrét is.


 5.6
Diszkrét. A termékeinket teljesen semleges, a tartalomra és a feladóra semmiben sem utaló csomagolásban postázzuk. A csomagolás -a rendelési összegtől függetlenül- minden esetben díjmentes.


6.8
Biztonságos. A csomagot csak az SMS-ben küldött kód birtokában lehet átvenni. A csomagautomaták őrzött, száraz, légkondicionált/fűtött és pormentes helyen, nagyáruházakban vannak felállítva.


7.9
Gyors. A Foxpost a csomagot egy-két napon belül kézbesíti, Ön pedig egy perc alatt átveheti.


foxpost automata 


 Miért érdemes FOXPOST csomagátvételi pontra rendelni a csomagot?


Mert a terminálok minden nagyobb városban megtalálhatók.
Mert ez a választható legkedvezőbb díjszabású csomagszállítási mód.
Mert a parkolás a nagyáruházak parkolóiban mindenütt egyszerű és ingyenes.
Mert a kijelölt bevásárlóközpontok minden városban könnyen megközelíthetőek.
Mert a FOXPOST ügyfélszolgálatsa SMS-ben vagy e-mailben értesíti a küldemény érkezéséről.
Mert az őrzési idő: 3 munkanap. Ezen időintervallumon belül a címzett akkor megy érte, amikor akar.
Mert a legtöbb nagyáruház 7-22 óra között nyitva tart, így munka előtt vagy munka után is elhozhatja a csomagját.

foxpost roka


Automatakereső
Ha ide klikkel, megmutatjuk, hol van a legközelebbi FOXPOST automata! 


  foxpost logo
A logo-ra klikkelve megismerkedhet ezzel a szállítási móddal.


 


» Személyes átvétel Kecskeméten

Kérjük, ezt az opciót csak akkor jelölje be, ha a terméket kecskeméti üzletünkben SZEMÉLYESEN kívánja átvenni! Ennek a rendelési módnak anyagi vonzata nincsen, díjmentes.


» Díjmentes kiszállítás Kecskeméten belül

A bruttó 15.000,- Forint értékhatár feletti megrendeléseket Kecskeméten, a városhatáron belül -a termék rendelkezésre állása esetén akár már aznapra- DÍJMENTESEN házhoz szállítjuk!

Fizetési módok » Pick Pack Ponton történő átvétel utánvétes fizetéssel


A Pick Pack Pont logisztikai központja értesíti, amikor a csomagja megérkezik a választott Pick Pack Pontra. A csomag átvételére 5 naptári nap áll rendelkezésére. Átvételkor készpénzzel és bankkártyával is fizethet. A küldeményt semleges, a tartalomra és a feladóra semmiben sem utaló csomagolásban postázzuk, a csomagolás díjmentes. A 20.000,- Forint feletti rendeléseket DÍJMENTESEN szállítjuk!


» DPD futárszolgálattal utánvéttel


A futárral rendelt termékeket a DPD futárszolgálaton keresztül utánvéttel küldjük el Önnek. A rendelés szállítási költséggel növelt összegét a csomag átvételekor a kiszállítónak kell kifizetnie. A küldeményt semleges, a tartalomra és a feladóra semmiben sem utaló csomagolásban postázzuk, a csomagolás díjmentes. A 20.000,- Forint feletti rendeléseket DÍJMENTESEN szállítjuk!


» FOXPOST csomagautomatába utánvéttel


A FOXPOST logisztikai központja értesíti, amikor a csomagja megérkezik a kiválasztott FOXPOST automatába. A csomag átvételére 3 naptári nap áll rendelkezésére. A küldemény átvételekor a csomagautomatánál kizárólag bankkártyával tud fizetni. Termékeinket semleges, a tartalomra és a feladóra semmiben sem utaló csomagolásban postázzuk, a csomagolás díjmentes.


» Ingyenes kiszállítás Kecskeméten belül


A 15.000,- Forint értékhatár feletti megrendeléseket Kecskeméten, a városhatáron belül -a termék rendelkezésre állása esetén akár már aznapra- DÍJMENTESEN házhoz szállítjuk. Rendelésének végösszegét a csomag átvételekor a kiszállítónak kell kifizetnie.


» Személyes átvétel üzletünkben

Az oldalakon megrendelt terméket üzletünkben H.-P.: 9-17, Szo.: 9-12 óra között személyesen is átveheti Kecskeméten, a Csongrádi út 7. szám alatt. Kérjük, a rendelési folyamat során ezt a fizetési opciót csak akkor jelölje be, ha a terméket kecskeméti üzletünkben SZEMÉLYESEN kívánja átvenni!


 
FONTOS!


FIGYELEM! Az esetleges visszaélések elkerülése miatt megrendelést csak a rendelési címmel egyező címről beérkező megrendelésekre tudunk elfogadni! Rendelésnél -annak visszaigazolásához és a futár munkájának leegyszerűsítéséhez- MINDEN ESETBEN szükség van még a megrendelő élő kontakt (mobiltelefon) számára is. Nem elérhető telefonszám megadása a rendelés törlését vonja maga után! A rendelések összeállítását csak a telefonon megtörtént szóbeli egyeztetés után kezdjük meg! Hiányosan, illetve tévesen kitöltött regisztrációjával a webáruház adatfeldolgozó rendszere nem tud mit kezdeni, az ilyen felhasználókat a rendszer automatikusan törli az adatbázisból! Kérjük, hogy a rendelési folyamat végén mindig erősítse meg a megrendelését! (Erre a rendszer a vásárlás utolsó lépésében automatikusan is figyelmeztetni fogja.)
 


Rendelését telefonon hétfőtől péntekig 9-17 óra
között a +36 20 4 666 999 számon adhatja le.

 

Telefonos rendelés esetén kérjük, hogy hívását

(hívószám-kijelzéssel!) az üzlet mobilszámára indítsa

és a termék CIKKSZÁMÁT adja meg!

  

Rendeléssel kapcsolatban vonalas számunkra indított

és/vagy letiltott hívószámos hívását nem fogadjuk!
 


Végül az áruházunkban történő vásárlás előnyei röviden összefoglalva:


• Teljes diszkréció, adatait bizalmasan kezeljük.
• A fuvarlevélen a Feladó rovatban a "Webshop Kecskemét" megnevezés szerepel.
• Regisztráció nélküli, gyors vásárlási lehetőség.
• OnePage Checkout, azaz a rendelését egy rendelési oldalon belül, akár egy perc alatt is leadhatja.
• Internetes áruházunkban a lehető legegyszerűbben vásárolhat. A kosárba helyezett termékek árát a rendszer folyamatosan összesíti, így Ön végig nyomon követheti vásárlása aktuális értékét. Kosara tartalmát a vásárlás során bármikor módosíthatja, törölheti.
• Diszkrét, átlátszatlan csomagolás, így senki nem tudja meg, hogy Ön mit rendelt.
• Internetes rendelés esetén a vásárolt termékek csomagolása díjtalan.
• Másnapi -24 órás- kiszállítás DPD futárszolgálattal (Csak munkanapokon, a 12 óra előtt beérkezett rendelések esetén!)
• Pick Pack Pont csomagpontokon történő diszkrét átvétel 0-24h-ig (INMEDIO hírlapüzletekben, AVANTI, AVIA, MOL, OMW benzinkutakon és egyéb szerződött partnereknél, pl. PLAYERSROOM, SPORTFACTORY, 220Volt üzletekben).
• FOXPOST csomagponton történő diszkrét csomagátvétel rendkívül kedvező, mindössze 1000,-Ft-os áron.